394 Works

Efficient Algorithms for Graph Optimization Problems

Péter Kovács

Tools and Language Elements for Testing, Encapsulation and Controlling Abstraction in Large Scale C++ Projects

Gábor Márton

Dudar angol szemmel. A londoni Institute of Sociology 1937-es falukutatása

Gyula Lencsés

Prekariátus: az új alsó osztály? : A prekariátus fogalmának kialakulása és egy lehetséges újragondolása

András Szépe

A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokra

Norbert Bencsik

Államfőváltás az alkotmányos demokráciában

Richárd Szentpéteri-Nagy

Oxovegyületek átalakításai frusztrált Lewis-párokkal

Mária Bakos

Peptidmodellek szintézise és térszerkezetének vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel

Krisztina Nóra Knapp

A nemzetállami hatalmi terek szerepe az integrálódó Kelet-Közép-Európában

Márton Pete

Optimization and uncertainty quantification of hydrogen and syngas combustion models

Tamás Varga

The role of shared cultural knowledge in young children’s social categorization processes

Katalin Oláh

Homo Metiens, or the Student who Measures in Secondary School

Csilla Fülöp

A fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei Magyarországon:Energetikai jövőképek szoftveres modellezése

Fanni Sáfián

Tömegspektrometriás mennyiségi meghatározások klinikai alkalmazásai

Balázs Magda

Posets and extremal set systems

Dániel Nagy

On certain complex surface singularities

Gergő Pintér

A gyógyszer-metabolizáló képességhez igazított pszichofarmakoterápia lehetőségei

Katalin Tóth

A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálata ivóvízelosztó rendszerekben

Zsuzsanna Nagymáté

Variational determination of resonance states of weakly-bound molecular complexes

Dóra Papp

Registration Year

  • 2019
    394

Resource Types

  • Text
    394