212 Works

Humán embrionális őssejtek vizsgálata: mezenchimális differenciáció és ABC transzporterek

Nóra Varga

A kolozsvári régészeti iskola a „visszatért Észak-Erdély” (1940–1944) alatti időszakban László Gyula kolozsvári évtizede

Gabriella Moys Zoltánné Lezsák

A Ps 1—18 mint koherens történet Új lehetőségek a motívumhálózat modellálásában

Magyarország gazdasági kormányzata 1526-1567: Felső-Magyarország pénzügyigazgatása gazdaság- és társadalomtörténeti szempontból

Ágnes Szabó-Turákné Póka

Aquincum és Brigetio mezőgazdasági hátországának és a katonaság ellátásának lokális rendszere

Bence Simon

Keresztnévtörténeti és szocioonomasztikai vizsgálatok Nagykároly környéki sváb eredetű településeken

Helga Anna Haindrich

A Tks4 állványfehérje funkcionális vizsgálata

Metta Dülk

A budapesti átmeneti övezeti Duna-partok történeti fejlődése és funkcionális megújulása

Gábor Nándor Tolnai

Kommunikációfejlesztés középiskolás diákok körében. Definícióalkotási stratégiák

Zsolt Nagy-Varga

Metaforische conceptualisatie van emoties in Nederlandse vaste verbindingen

Csilla Zichler

19. századi realista művek recepciója Vlagyimir Szorokin Dostoevsky-trip és Roman című műveiben

Orsolya Kis

THE FABRIC OF TEXTUAL RELATIONS IN JAMES JOYCE’S ULYSSES

Dalma Luca Véry

Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozású korszerű menedzsmenteljárások könyvtári alkalmazása

Éva Juhász

Affine Correspondences and their Applications for Model Estimation

Dániel Béla Baráth

Spatially embedded real-world networks: Structure and dynamics from global to urban scales

Zsófia Kallus

Magbeviteli módszerek eredményessége homoki gyepek ökológiai restaurációja során

Anna Kövendi-Jakó

Hiperspektrális űrfelvételek szubpixeles kiértékelése vegetációs vizsgálatok során

Márton Deák

Gyógypedagógiai szakértelem, szerepek és kompetenciák az együttnevelés szolgálatában

Anikó Eszter Mile

Registration Year

  • 2020
    212

Resource Types

  • Text
    212