285 Works

Diszlexiás idegennyelv-tanulók szókincsének szerkezete

Castra, castrum, castellum; Statisztika és interpretáció

Varga István a tudományszervező és gazdaságpolitikus

A kötelékvédő szerepe az egyházi házassági eljárási ügyekben

A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban

Babits Mihály 1925-1927: Pályarajz

A szerzői jogok hazai bűntetőjogi védelme a fájlcserélő rendszerek körében

Ott István

Implementation of Medical imaging Algorithms on Kiloprocessor Architectures

A baktériumok quorum érzékelésének ágens alapú modellezése

Integrált komplex kiejtéstanítás a francia nyelvoktatásban

László Tímea

A menedékkérők hozzáférése az államterülethez

Áprád Szép

Representation and recognition methods on parallel and unconventional machines

Attila Stubendek

A Győri Magyar Vagon- és Gépgyár oktatási vonzáskörzete és szerkezetváltásai (1896-1914)

Albert Godena

A posztszovjet térség népei és kultúrái a lengyel tényirodalom tükrében

Orsolya Németh

A new angle on light-sheet microscopy and real-time image processing

Bálint Balázs

Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között

Fanni Hende

Szerémi György Epistolájának nyelvi elemzése

Zsolt Szebelédi

Ekphrasisok az ezüstkori eposzirodalomban

Gábor Hamvas

Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai történéseihez

István Galambos

A magyar kalandozó hadjáratok latin nyelvű kútfői

Registration Year

 • 2021
  27
 • 2020
  11
 • 2019
  42
 • 2018
  17
 • 2017
  44
 • 2016
  35
 • 2015
  109

Resource Types

 • Text
  139