30 Works

A helyi önkormányzáshoz való jog alapvető kérdései

Ádám Varga

Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban

Endre Orbán

A terrorizmus hatásai és megjelenése a demokratikus jogrendben

István Sabjanics

Spontaneously occurring and disinhibition-induced synchronous activities in the human neocortex, in vitro

Ágnes Kandrács

Egy reakciós \"liberális\" a XX. században

Zoltán Pető

A kánoni munkajog forrásai és különös alapelvei tekintettel a magyarországi sajátosságokra

Zoltán Bodnár

A hozzáadottérték-adó jelene és jövője Európában

Gábor Szlifka

A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében

Auguszta Domán

Tissue Characterization and Custom Manufactured Phantoms for Modelling of Medical Ultrasound Images

Krisztián Füzesi

Tér-időbeli vizuális jelenségek vizsgálata biológiai alapú algoritmusokkal

Tamás Fülöp

Quantifier Scope Ambiguities in Hungarian

Gergő Turi

A kanadai multikulturalizmus mint sajátos társadalomszervezési politika és módszer

Lilla Berkes

Continuous non-invasive blood pressure monitoring via 3D force sensor and its applications in diagnostics

Sándor Földi

Modular analysis of brain and free word association networks

Bálint File

Three-dimensional Scene Understanding in Mobile Laser Scanning data

Balázs Nagy

Az önkormányzati rendészet külföldön, illetve perspektívái hazánkban

József Bacsárdi

Gyermeki jogok és szülői felelősség nemzetközi magánjogi perspektívából

Ildikó Bereczki

Az európai polgári kezdeményezés különös tekintettel a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmére

Balázs Tárnok

Az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elve az Európai Unió jogában

Róbert Muzsalyi

Máriában olvasni az Írást : Ferdinand Ulrich biblikus ontológiája és ontologikus exegézise

Gábor Mazgon

Registration Year

  • 2021
    30

Resource Types

  • Text
    30