177,892 Works

กว่าจะได้ชื่อว่า \"ดอกเตอร์\"

&
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 61, 688

การวิเคราะห์อรรถประโยชน์ในการเลือกใช้หลอดไฟสำหรับโรงพยาบาล

, , &
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 61, 688

Registration Year

 • 2020
  15,477
 • 2019
  22,764
 • 2018
  24,374
 • 2017
  31,463
 • 2016
  32,345
 • 2015
  35,384
 • 2014
  16,085

Resource Types

 • Dataset
  153,856
 • Text
  24,036