196,556 Works

ความเป็นไปได้ในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรม

2, 11, วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในกระบวนการขึ้นรูปถังเครื่องอบผ้า /

การลดปัญหาสีเพี้ยนในกระบวนการย้อมเส้นด้ายโดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่า /

Registration Year

 • 2021
  17,841
 • 2020
  16,305
 • 2019
  22,765
 • 2018
  24,369
 • 2017
  31,463
 • 2016
  32,344
 • 2015
  35,384
 • 2014
  16,085

Resource Types

 • Dataset
  168,951
 • Text
  27,605