212,946 Works

การวิจัยเชิงปฏิบัติการบนทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำขั้นสูง \"ที่จำเป็นแต่ถูกลืม\" ในวิชาพื้นฐานด้านไอที

ฉบับพิเศษ, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวคิดในการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดทหาร /

นามนิยมแบบทฤษฎีโทรป : การศึกษาเชิงวิจารณ์ /

Registration Year

 • 2023
  1,159
 • 2022
  10,212
 • 2021
  22,877
 • 2020
  16,302
 • 2019
  22,765
 • 2018
  24,365
 • 2017
  31,458
 • 2016
  32,342
 • 2015
  35,382
 • 2014
  16,084

Resource Types

 • Dataset
  177,360
 • Text
  35,586