35,382 Works

การเติมรำข้าวในผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบ ด้วยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน /

การพัฒนาระบบสายอากาศฉลาด ที่ใช้งานในแถบความถี่กว้าง โดยใช้ตัวสร้างลำคลื่นเชิงตำแหน่ง /

รถขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ /

สถาบันสงฆ์กับการเมืองไทย พ.ศ.2500-2516 /

Registration Year

  • 2015
    35,382

Resource Types

  • Dataset
    30,610
  • Text
    4,772