176,599 Works

แบบจำลองสำหรับการตัดสินใจคัดเลือกโครงการก่อสร้าง : มุมมองของผู้รับเหมา /

โครงการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในและการสร้างอัตลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลพญาไท 2 /

โครงการออกแบบเอกลักษณ์องค์กร และสภาพแวดล้อมภายในร้านประจักษ์เบเกอรี่ /

ไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพารา และการประยุกต์ใช้งาน /

ไบโอเมตริก โดยใช้ความไม่ผันแปรทางเรขาคณิตของมือ /

การควบคุมหุ่นยนต์สำรวจผ่านเว็บบราว์เซอร์ /

Registration Year

 • 2022
  4,705
 • 2021
  17,719
 • 2020
  11,199
 • 2019
  19,825
 • 2018
  20,539
 • 2017
  28,736
 • 2016
  28,636
 • 2015
  30,610
 • 2014
  14,630

Resource Types

 • Dataset
  176,599