68 Works

Wczesnoszkolna antyedukacja muzyczna

Alicja Kozłowska-Lewna

Muzyka i muzykoterapia a zdrowie i rozwój dzieci

Ilona Poćwierz-Marciniak

Aspekty Muzyki 2016, tom 6

Renata Skupin

Aspekty Muzyki 2015, tom 5

Renata Skupin

Aspekty Muzyki 2013, tom 3

Renata Skupin

Uwagi o przydatności typologii strategii intertekstualnych Stanisława Balbusa do badań nad muzyką

Magdalena Dziadek

Poetyka intertekstualna surkonwencjonalistów

Anna Granat-Janki

Wykładnik intertekstualny, interpretant i znaczeniowa gra ― klucze do interpretacji muzyki Pawła Szymańskiego

Violetta Kostka

Organmistrzowski rodowód fortepianmistrzów

Beniamin Vogel

Veni Creator Pawła Łukaszewskiego — w kręgu inspiracji religijnych i narodowych

Renata Borowiecka

Pomiędzy muzyką a językiem. Figuralne i krytyczne w muzyce na przykładzie Lyotardowskiej analizy Sequenzy III Luciana Berio

Małgorzata A. Szyszkowska

Emigracja wewnętrzna Giacinto Scelsiego — studium przypadku

Renata Skupin

De tempore czy per occasionem? Kantata noworoczna Friedricha Christiana Mohrheima i jej typologiczna osobliwość

Piotr Kociumbas

Znaczenie wczesnej edukacji muzycznej w świetle współczesnych badań

Alicja Kozłowska-Lewna

Neoklasyczny idiom muzyczny Tadeusza Kasserna

Violetta Kostka

Badania nad słyszeniem absolutnym u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Alicja Kozłowska-Lewna

Poziomy interpretacyjne struktur muzycznych intertekstualnie jawnych. Na przykładzie III Symfonii Pawła Mykietyna

Anna Nowak

Intertekstualne aspekty V Symfonii „Requiem, Bardo and Nirmanakaya” Philipa Glassa

Joanna Miklaszewska

Tema con variazioni Romualda Twardowskiego. Przyczynek do dziejów muzyki organowej w PRL

Maciej Babnis

Audiacyjny model wczesnej edukacji muzycznej

Beata Bonna

Twórczość w muzycznej edukacji wczesnoszkolnej

Elzbieta Frolowicz

Pedagogika muzyki w kręgu zainteresowania nauczycieli muzyki. Wybrane rekomendacje dla wczesnej edukacji

Paweł Adam Trzos

Między awangardą a tradycją — fortepian w repertuarze koncertów z cyklu „Śląska Trybuna Kompozytorów” w latach 1973–1977

Anna Stachura-Bogusławska

Four Movements for Two Pianos (2008) Philipa Glassa. Uwagi na temat formy

Joanna Miklaszewska

Aspekty religijne w polskiej muzyce fortepianowej XX i XXI wieku

Marcin T. Łukaszewski

Registration Year

 • 2020
  68

Resource Types

 • Text
  68

Affiliations

 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  7
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  2
 • University of Silesia
  1
 • University of Gdańsk
  1
 • Polish Academy of Sciences
  1