1,020 Works

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji \"Bioinnovation International Summit 2010\" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)

Mateusz Woźniak

Spór wokół publikacji karykatur Mahometa

Katarzyna Fuchs & Ireneusz Kamiński

Zakres obowiązków pozytywnych państwa na tle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Magdalena Jankowska-Gilberg

Prawo właściwe dla czynności prawnych mortis causa - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Ewa Kamarad

Anti-suit injunction a prawo europejskie: Wielka Brytania a reszta Europy na tle rozporządzenia 44/2001

Justyna Balcarczyk

Wiek emerytalny w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Barbara Mikołajczyk

Traktatowa swoboda przedsiębiorczości a autonomiczne międzynarodowe prawo spółek

Arkadiusz Wowerka

Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - cicha strasburska rewolucja

Ireneusz Kamiński

Comparison of the shape-adaptive and spherical kernels LGI's - evidence from schizophrenia - concept

Przemysław Adamczyk, Alicja Krześniak & Olga Płonka

Comparison of the shape-adaptive and spherical kernels LGI's - evidence from schizophrenia - version 1

Przemysław Adamczyk, Alicja Krześniak & Olga Płonka

Refleksje nad tendencjami rozwojowymi ukraińskiego prawa autorskiego z polskiej perspektywy prawnoporównawczej

Jakub Doliński & Khrystyna Potapenko

European Court of Human Rights, freedom of expression and debating the past and history

Anna Wojcik

White matter brain abnormalities are related to the severity of the negative symptoms in schizophrenia outpatients – a DTI study - concept

Przemysław Adamczyk, Olga Płonka & Jáni Martin

Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15)

Bogumił Brzeziński & Agnieszka Franczak

Między wolnością ekspresji a ochroną praw autorskich - uwagi na tle praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dagmara Jaroszewska-Choraś & Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Systematyka części szczegółowej zobowiązań a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo (głos w dyskusji)

Ewa Rott-Pietrzyk

Uznanie orzeczenia sądu austriackiego dotyczącego ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej - analiza przypadku

Edyta Figura-Góralczyk

Instytucja koncesji w brytyjskim projekcie ustawy o lotach kosmicznych (Draft spaceflight bill)

Agnieszka Kurcz

Registration Year

 • 2022
  159
 • 2021
  309
 • 2020
  349
 • 2019
  203

Resource Types

 • Text
  698
 • Journal Article
  172
 • Dataset
  142
 • Collection
  6
 • Book
  1
 • Conference Paper
  1

Affiliations

 • Jagiellonian University
  516