380 Works

RAW chromatographic data (GC-MS) for the article: \"The chemistry and histology of sexually dimorphic mental glands in the freshwater turtle, Mauremys leprosa\" - concept

Alejandro Ibáñez, Albert Martínez-Silvestre, Dagmara Podkowa, Aneta Woźniakiewicz, Michał Woźniakiewicz & Maciej Pabijan

Potrącenie w sprawach transgranicznych dotyczące wierzytelności wyrażonych w różnych walutach

Michał Wojewoda

Refleksje nad tendencjami rozwojowymi ukraińskiego prawa autorskiego z polskiej perspektywy prawnoporównawczej

Jakub Doliński & Khrystyna Potapenko

European Court of Human Rights, freedom of expression and debating the past and history

Anna Wojcik

Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15)

Bogumił Brzeziński & Agnieszka Franczak

O konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego - ku konstytucji społeczności międzynarodowej?

Tomasz Widłak

Spór wokół publikacji karykatur Mahometa

Katarzyna Fuchs & Ireneusz Kamiński

Zakres obowiązków pozytywnych państwa na tle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Magdalena Jankowska-Gilberg

Prawo właściwe dla czynności prawnych mortis causa - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Ewa Kamarad

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji \"Bioinnovation International Summit 2010\" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)

Mateusz Woźniak

Traktatowa swoboda przedsiębiorczości a autonomiczne międzynarodowe prawo spółek

Arkadiusz Wowerka

Wspólne Zespoły Śledcze

Piotr Kosmaty

Wiek emerytalny w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Barbara Mikołajczyk

Anti-suit injunction a prawo europejskie: Wielka Brytania a reszta Europy na tle rozporządzenia 44/2001

Justyna Balcarczyk

Systematyka części szczegółowej zobowiązań a miejsce umów o pośrednictwo sensu largo (głos w dyskusji)

Ewa Rott-Pietrzyk

Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących stwierdzenia treści testamentu ustnego (art. 952 § 2-3 k.c.)

Bartosz Kucia

Między wolnością ekspresji a ochroną praw autorskich - uwagi na tle praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dagmara Jaroszewska-Choraś & Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Registration Year

 • 2020
  177
 • 2019
  203

Resource Types

 • Text
  358
 • Dataset
  22

Affiliations

 • Jagiellonian University
  142