539 Works

Konsument czy klient? Zmiana sposobu wyznaczania podmiotów wymagających ochrony w kontekście wybranych rynków regulowanych

Katarzyna Południak-Gierz

Zarys rosyjskiej koncepcji regulacji świadczenia usług

Marlena Pecyna

Recenzja monografii Macieja Kalińskiego Szkoda na mieniu i jej naprawienie

Stefan Daniluk

Środki merytorycznej obrony małżonka dłużnika przed egzekucją

Marta Romańska

Jurysdykcja krajowa sądów polskich a kolizyjna jednolitość spadku

Anna Wysocka-Bar

Zaprzestanie uporczywej terapii na tle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Lambert i inni przeciwko Francji

Alicja Bańczyk

Ochrona konsumenta a fenomen \"rozszerzonej rzeczywistości\" - nowe wyzwania polityki prawa

Mirosław Gumularz

Od redakcji

Wojciech Burek

Habitual deference? Strasbourg standards of judicial independence and challenges of the present

Przemysław Tacik

Pojęcie \"zobowiązania umownego\" w świetle Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych

Ewa Kamarad

Research datasets of the article: \"The chemistry and histology of sexually dimorphic mental glands in the freshwater turtle, Mauremys leprosa\" - concept

Alejandro Ibáñez, Albert Martínez-Silvestre, Dagmara Podkowa, Aneta Woźniakiewicz, Michał Woźniakiewicz & Maciej Pabijan

Wpływ ustawy antykryzysowej na niektóre zobowiązania umowne

Damian Dobosz

Sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Korei Północnej

Paweł Filipek

Prawa osobiste wynalazcy

Piotr Kostański

The Survey of the Functioning of the Computer Catalogue of the Jagiellonian University Libraries Collections

Marzanna Baś, Anna Grzęda & Iwona Wawrzynek

Od autorów

Jerzy Pisuliński

The Manuscript Legacy of Zofia Stryjeńska (1891–1976) in the Jagiellonian Library

Monika Jaglarz

O potrzebie reformy przepisów regulujących stosunki majątkowe między małżonkami

Jerzy Pisuliński

The Activity of the Jagiellonian Library in 2017. A Report

Aleksandra Cieślar

Spór o przerywanie ciąży

Włodzimierz Galewicz

Registration Year

 • 2023
  11
 • 2022
  118
 • 2021
  177
 • 2020
  177
 • 2019
  56

Resource Types

 • Text
  282
 • Dataset
  142
 • Journal Article
  105
 • Collection
  4
 • Audiovisual
  2
 • Other
  2
 • Book
  1
 • Conference Paper
  1

Affiliations

 • Jagiellonian University
  539