177 Works

Jednostronne oznaczenie ceny

Paulina Piasecka

Choreografia i pantomima w prawie autorskim - zagadnienia wybrane

Krzysztof Felchner

Kolizja roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie zobowiązania z innymi uprawnieniami wierzyciela

Ulrich Ernst

Wpływ maksymalnych dyrektyw konsumenckich na funkcjonowanie skodyfikowanych systemów prawa cywilnego

Michał Mazurek

Zarząd majątkiem dziecka sprawowany przez rodziców

Szymon Romanow

B-GOOD Database on Nectar & Pollen Production - concept

Michał Filipiak, Aleksandra Walczyńska & Elżbieta Ziółkowska

An insight into the stages of ion leakage during red blood cell storage - concept

Anna Zimna, Magdalena Kaczmarska, Ewa Szczęsny-Małysiak, Aleksandra Wajda, Katarzyna Bułat, Fatih Alcicek, Małgorzata Zygmunt, Tomasz Sacha & Katarzyna M. Marzec

Od redakcji

Wojciech Burek

The right of peoples to self-determination: a European rebound of a neglected paradox

Przemysław Tacik

Trump's Holy Grail or a Sleeping Giant - the role of the hispanic electorate in the 2020 presidential elections - concept

Anna Bartnik

Data from: \"How a bee is made: sex-dependent elemental budget of the wild mason bee Osmia bicornis with surprisingly intense phosphorous allocation into cocoons\" - version 1

Michał Filipiak, Michał Woyciechowski & Marcin Czarnoleski

Polsko-ukraińskie seminarium \"Ekonomiczna analiza prawa wypadków\"

Michał Araszkiewicz

Abuzywność klauzul umownych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18

Kamil Jurzak , Aleksandra Malina , Dariusz Piotrowski , Tomasz Janas & Jakub Augustyn

Psychoterapia grupowa online : proces grupowy i efektywność : badania wstępne - concept

Zbigniew Wajda

Data from \"Imaging and spectroscopy of domains of the cellular membrane by photothermal-induced resonance\" - concept

Luca Quaroni

Pomoc w śmierci czy wspomagane samobójstwo? Analiza pojęciowa

Maciej Piwowarski

Czy jesteśmy bardziej racjonalni od pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne?

Adrianna Smurzyńska

Obowiązek wykonywania świadczeń w czasie epidemii

Jan Piasecki

Most likely DNA sequence version 1.0 - concept

Jacek Kaczyński

Czy jesteśmy w stanie uniknąć ryzyka moralnego?

Paweł Neumann-Karpiński

Registration Year

 • 2021
  177

Resource Types

 • Journal Article
  68
 • Text
  66
 • Dataset
  42
 • Conference Paper
  1

Affiliations

 • Jagiellonian University
  177