1,053 Works

Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia

Karolina Wyrwinska & Michał Wyrwiński

Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank - aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda

Włodzimierz Marat

Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)

Ewa Rott-Pietrzyk & Mateusz Grochowski

Rudolf von Jhering's \"Struggle for law\" - the rejection of alternative forms of dispute resolution?

Christoph-Eric Mecke

Realizacja uprawnienia ze skargi pauliańskiej w przypadku upadłości likwidacyjnej osoby trzeciej

Marta Strojewska

O konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego - ku konstytucji społeczności międzynarodowej?

Tomasz Widłak

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji \"Bioinnovation International Summit 2010\" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)

Mateusz Woźniak

Traktatowa swoboda przedsiębiorczości a autonomiczne międzynarodowe prawo spółek

Arkadiusz Wowerka

Prawo właściwe dla czynności prawnych mortis causa - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Ewa Kamarad

Wspólne Zespoły Śledcze

Piotr Kosmaty

Wiek emerytalny w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Barbara Mikołajczyk

Anti-suit injunction a prawo europejskie: Wielka Brytania a reszta Europy na tle rozporządzenia 44/2001

Justyna Balcarczyk

Potrącenie w sprawach transgranicznych dotyczące wierzytelności wyrażonych w różnych walutach

Michał Wojewoda

Między wolnością ekspresji a ochroną praw autorskich - uwagi na tle praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dagmara Jaroszewska-Choraś & Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - cicha strasburska rewolucja

Ireneusz Kamiński

Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy w odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego

Łukasz Stępkowski

Konstrukcja wnoszenia przez wspólników wkładów do handlowych spółek osobowych

Wojciech Górecki

Registration Year

 • 2023
  14
 • 2022
  178
 • 2021
  309
 • 2020
  349
 • 2019
  203

Resource Types

 • Text
  698
 • Journal Article
  177
 • Dataset
  162
 • Collection
  8
 • Other
  4
 • Audiovisual
  2
 • Book
  1
 • Conference Paper
  1

Affiliations

 • Jagiellonian University
  539