1,062 Works

Związek przyczynowy w projekcie przepisów o wykonaniu i skutkach naruszenia zobowiązań

Katarzyna Pałka

Stosowanie prawa wspólnotowego przez sądy krajowe w świetle doświadczeń francuskich

Aleksandra Wentkowska

O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa

Piotr Stec

Wybrane problemy procedury przedsądowej w postępowaniu przed ETS o naruszenie zobowiązań członkowskich

Bartłomiej Kurcz

Naruszenia praw człowieka na Białorusi

Sebastian Kurek

Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę

Wojciech Szczepan Staszewski

Nieznana księga pochodząca z biblioteki Zygmunta Augusta w kolekcji OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie

Zofia Tylus

Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim

Magdalena Olczyk

Analiza instrumentów prawnych umożliwiających wprowadzenie jednolitych zasad w zakresie prawa umów

Anna Kurowska

O koncepcji reprywatyzacji w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Daniel Szańca

Postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie, sygn. akt: VII GU 54/05

Dariusz Szymczak, Maria Anna Majewska-Jurys & Tomasz Szantyr

Geneza problemu w prawie europejskim i pojęcie szkody niemajątkowej

Urszula Walczak

Stabilizowanie kursów akcji i praw do akcji w świetle prawa polskiego i prawa wspólnotowego

Michał Mąka

L'Idea della tolleranza nella dottrina della Chiesa Cattolica: un breve schizzo

Konrad Szocik

Schein und Realität in der Psychoanalyse

Hermann Lang

Polska konstrukcja rozbieżności bazującej na instrumencie finansowym i jej wypływ na stosowanie przepisów dotyczących importowanej rozbieżności

Sebastian Trzcina

EEG and actigraphy recordings in the sleep deprived experiment - concept

Jeremi Ochab & Katarzyna Oleś

Registration Year

 • 2023
  23
 • 2022
  178
 • 2021
  309
 • 2020
  349
 • 2019
  203

Resource Types

 • Text
  705
 • Journal Article
  179
 • Dataset
  162
 • Collection
  8
 • Other
  4
 • Audiovisual
  2
 • Book
  1
 • Conference Paper
  1

Affiliations

 • Jagiellonian University
  541