1,062 Works

EEG and actigraphy recordings in the sleep deprived experiment - version 1

Jeremi Ochab & Katarzyna Oleś

EEG and actigraphy recordings in the sleep deprived experiment - concept

Jeremi Ochab & Katarzyna Oleś

Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę

Wojciech Szczepan Staszewski

Wybrane problemy procedury przedsądowej w postępowaniu przed ETS o naruszenie zobowiązań członkowskich

Bartłomiej Kurcz

Stosowanie prawa wspólnotowego przez sądy krajowe w świetle doświadczeń francuskich

Aleksandra Wentkowska

O anglosaskim i kontynentalnym rozumieniu powiernictwa

Piotr Stec

Naruszenia praw człowieka na Białorusi

Sebastian Kurek

L'Idea della tolleranza nella dottrina della Chiesa Cattolica: un breve schizzo

Konrad Szocik

Schein und Realität in der Psychoanalyse

Hermann Lang

Zagadnienia kodyfikacyjne prawa konsumenckiego w prawie hiszpańskim

Magdalena Olczyk

Analiza instrumentów prawnych umożliwiających wprowadzenie jednolitych zasad w zakresie prawa umów

Anna Kurowska

Geneza problemu w prawie europejskim i pojęcie szkody niemajątkowej

Urszula Walczak

Transformacja amerykańsko-chińskich relacji politycznych i handlowych w okresie globalnej pandemii

Rett Ludwikowski

Stabilizowanie kursów akcji i praw do akcji w świetle prawa polskiego i prawa wspólnotowego

Michał Mąka

Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich

Leszek Szafrański
The subject of the book are solutions applied in the field of the management of electronic documents collected, stored and made available in institutional academic repositories and their connections with the functioning of university libraries. The research and considerations have been carried out from the perspective of information and library science but also taking into account selected achievements of other related disciplines. The main objective of the research was to identify models of electronic document...

Biblioteka Husrewa Beja w Sarajewie

Julia Krajcarz

Bibliotekarz a nauczanie kompetencji informacyjnych. Propozycja działania

Jagoda Nowak

Druki Franciszka Cezarego w Bibliotece Klasztoru Braci Mniejszych OO. Reformatów w Bieczu. Stan księgozbioru

Katarzyna Polityło

Bliski koniec instytucji ubezwłasnowolnienia?

Marta Pasieka-Kuzara

Preamble

Riccardo Campa

Registration Year

 • 2023
  23
 • 2022
  178
 • 2021
  309
 • 2020
  349
 • 2019
  203

Resource Types

 • Text
  705
 • Journal Article
  179
 • Dataset
  162
 • Collection
  8
 • Other
  4
 • Audiovisual
  2
 • Book
  1
 • Conference Paper
  1

Affiliations

 • Jagiellonian University
  541