203 Works

Wizyty specjalnych sprawozdawców ONZ w Polsce

Anna Hernandez-Połczyńska

UK electronic surveillance programmes in the context of protection of EU citizens' rights after Brexit

Marcin Rojszczak

Wpływ niedozwolonego charakteru klauzuli na związanie stron umową

Iwona Karasek-Wojciechowicz

Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank - aktualny stan prawny i uwagi de lege ferenda

Włodzimierz Marat

Prowizja agenta w czasie trwania umowy (imperatywny czy dyspozytywny charakter regulacji i wynikające z tego konsekwencje)

Ewa Rott-Pietrzyk & Mateusz Grochowski

O wpisie akcji własnych w księdze akcyjnej oraz obowiązkach związanych z tymi akcjami

Kacper Wosiak

The ICSID Annulment Committee: the blossoming flower or the rotten tomato

Aleksander Wróbel

Recenzja monografii Andrzeja Kubasa Budowa na cudzym gruncie

Agata Skórska

Platformy internetowe jako narzędzia ekonomii współdzielenia

Karolina Wyrwinska & Michał Wyrwiński

Badanie stanu zagrożenia niewypłacalnością z uwzględnieniem przepisów niemieckiego prawa insolwencyjnego

Aleksandra Krawczyk-Giehsmann

Rudolf von Jhering's \"Struggle for law\" - the rejection of alternative forms of dispute resolution?

Christoph-Eric Mecke

Realizacja uprawnienia ze skargi pauliańskiej w przypadku upadłości likwidacyjnej osoby trzeciej

Marta Strojewska

Naruszenie prawa UE przez sąd krajowy w odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego

Łukasz Stępkowski

Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - cicha strasburska rewolucja

Ireneusz Kamiński

Między wolnością ekspresji a ochroną praw autorskich - uwagi na tle praktyki orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dagmara Jaroszewska-Choraś & Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Refleksje nad tendencjami rozwojowymi ukraińskiego prawa autorskiego z polskiej perspektywy prawnoporównawczej

Jakub Doliński & Khrystyna Potapenko

Skutki niedopełnienia wymagań dotyczących stwierdzenia treści testamentu ustnego (art. 952 § 2-3 k.c.)

Bartosz Kucia

Registration Year

 • 2019
  203

Resource Types

 • Text
  201
 • Dataset
  2

Affiliations

 • Jagiellonian University
  56