349 Works

Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15)

Bogumił Brzeziński & Agnieszka Franczak

Comparison of the shape-adaptive and spherical kernels LGI's - evidence from schizophrenia - concept

Przemysław Adamczyk, Alicja Krześniak & Olga Płonka

Wspólne Zespoły Śledcze

Piotr Kosmaty

Prawo właściwe dla czynności prawnych mortis causa - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Ewa Kamarad

Comparison of the shape-adaptive and spherical kernels LGI's - evidence from schizophrenia - version 1

Przemysław Adamczyk, Alicja Krześniak & Olga Płonka

White matter brain abnormalities are related to the severity of the negative symptoms in schizophrenia outpatients – a DTI study - concept

Przemysław Adamczyk, Olga Płonka & Jáni Martin

Wiek emerytalny w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Barbara Mikołajczyk

Anti-suit injunction a prawo europejskie: Wielka Brytania a reszta Europy na tle rozporządzenia 44/2001

Justyna Balcarczyk

European Court of Human Rights, freedom of expression and debating the past and history

Anna Wojcik

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji \"Bioinnovation International Summit 2010\" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)

Mateusz Woźniak

O konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego - ku konstytucji społeczności międzynarodowej?

Tomasz Widłak

RAW chromatographic data (GC-MS) for the article: \"The chemistry and histology of sexually dimorphic mental glands in the freshwater turtle, Mauremys leprosa\" - concept

Alejandro Ibáñez, Albert Martínez-Silvestre, Dagmara Podkowa, Aneta Woźniakiewicz, Michał Woźniakiewicz & Maciej Pabijan

Swoboda świadczenia usług a konkurencja

Eugeniusz Piontek

Formy wpływu prawa wspólnotowego na prawo państw członkowskich na przykładzie reklamy

Tomasz Targosz

Od redakcji

Wojciech Burek

Zarzut potrącenia w postępowaniu nakazowym

Marcin Kostwiński

Funkcje zarzutu potrącenia w procesie cywilnym oraz w postępowaniu upadłościowym

Sławomir Cieślak

Równość

Tomasz Żuradzki

Registration Year

 • 2020
  349

Resource Types

 • Text
  327
 • Dataset
  22

Affiliations

 • Jagiellonian University
  177