349 Works

Philosophische Reflexionen zu Glucks Opernreform

Stefan Lorenz Sorgner

Naruszenia praw człowieka na Białorusi

Sebastian Kurek

Il culto della singolarità. Com'è nata la religione della tecnoscienza

Riccardo Campa

The concept of emergence. A brief history and a philosophical analysis of an ontological regulative principle of organization

Roberto Manzocco

Le origini magiche della scienza. Uno sguardo alla tradizione sociologica

Riccardo Campa

L'idea di socialismo nella filosofia politica di George Orwell

Riccardo Campa

In memoriam Michel Henri Kowalewicz (1958-2016)

Jens Loenhoff

Preamble. Toleration and tolerance

Michel Henri Kowalewicz

Tolerance in science from a philosophical perspective. An essay on its forms and its necessity in modern times

Helmut Pulte

L'Idea della tolleranza nella dottrina della Chiesa Cattolica: un breve schizzo

Konrad Szocik

Schein und Realität in der Psychoanalyse

Hermann Lang

Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę

Wojciech Szczepan Staszewski

Raw data file to: Lipowska et al. 2020. Does selection for behavioral and physiological performance traits alter glucocorticoid responsiveness in bank voles? J. Exp. Biol. 223, jeb219865. doi:10.1242/jeb.219865 - version 1

Małgorzata Lipowska, Edyta T. Sadowska, Ulf Bauchinger, Wolfgang Goymann, Barbara Bober-Sowa & Paweł Koteja

Obowiązek pomocy w prawie ludów w ujęciu Johna Rawlsa

Sebastian Szymański

Znaczenie reguł intertemporalnych dla systemu uznawania orzeczeń zagranicznych według Kodeksu postępowania cywilnego

Mateusz Derdak

Metody interpretacji zasady równości przez Trybunały Europejskie i ich zastosowanie w sprawach dyskryminacji osób LGBT

Patrycja Pogodzińska

Prawo do środowiska naturalnego w orzecznictwie ETPCz - między uprawnieniem jednostki a interesem ogółu

Cezary Pogodziński

Matematyczne ustalenie zakresu obowiązywania prawa międzynarodowego umownego i zwyczajowego

Paweł Czubik & Krzysztof Żółkiewicz

Legalizacja eutanazji i samobójstwa wspomaganego w Luksemburgu

Aldona Michałek-Janiczek

Registration Year

 • 2020
  349

Resource Types

 • Text
  327
 • Dataset
  22

Affiliations

 • Jagiellonian University
  177