349 Works

Prawo właściwe dla czynności prawnych mortis causa - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Ewa Kamarad

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji \"Bioinnovation International Summit 2010\" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)

Mateusz Woźniak

O konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego - ku konstytucji społeczności międzynarodowej?

Tomasz Widłak

Spór wokół publikacji karykatur Mahometa

Katarzyna Fuchs & Ireneusz Kamiński

Zakres obowiązków pozytywnych państwa na tle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Magdalena Jankowska-Gilberg

Prawo do prywatności w Travaux preparatoires Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Agnieszka Czubik

European Court of Human Rights, freedom of expression and debating the past and history

Anna Wojcik

Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15)

Bogumił Brzeziński & Agnieszka Franczak

Traktatowa swoboda przedsiębiorczości a autonomiczne międzynarodowe prawo spółek

Arkadiusz Wowerka

Miarkowanie kary umownej de lege ferenda

Magdalena Wilejczyk

Wspólne Zespoły Śledcze

Piotr Kosmaty

Teoria osób prawnych prawa publicznego we współczesnej francuskiej doktrynie prawa administracyjnego

Wojciech Jakimowicz

La via platonica al Dio visibile di Copernico

Riccardo Campa

L'eredità di Nietzsche nella sociologia di Max Weber

Riccardo Campa

Post-truth. La lezione dimenticata della sociologia della conoscenza

Riccardo Campa

Inventer la patrie : le Mexique en quête d'identité

Caroline Kowalewicz

Una storia di lotte o una lotta di storie? Il ruolo delle idee nella sociologia storica di Karl Marx

Riccardo Campa

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych

Józef Forystek

Rumuńskie prawo spadkowe między dwoma kodeksami cywilnymi

Christian Alunaru

Registration Year

 • 2020
  349

Resource Types

 • Text
  327
 • Dataset
  22

Affiliations

 • Jagiellonian University
  177