309 Works

Nabycie i stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w polskim i unijnym prawie autorskim

Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Umowa kredytu. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Grzegorz Tracz

Problem kwalifikacji akcji w świetle ich obligatoryjnej dematerializacji w spółkach niepublicznych

Kamil Jurzak

Microvesicles microRNA transcriptomes dataset for human melanoma cell cultures - version 1

Sonia Wróbel, Ewa Stepien, Cezary Turek, Monika Piwowar, Małgorzata Przybyło & Magdalena Surman

The influence of Brexit on UK trade & development policy towards developing countries. The perspective of international trade law

Cyprian Liske

Relacja konwencji CMR i unijnego prawa prywatnego międzynarodowego

Anna Wysocka-Bar

Umorzenie długów w postępowaniu upadłościowym

Marek Porzycki

Sygn. akt XVII AmC 110/03. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Witold Rękosiewicz

Szkice z prawa upadłościowego. Szkic pierwszy o skutkach odstąpienia przez syndyka od umowy wzajemnej

Fryderyk Zoll

Od redakcji

Wojciech Burek

The two-factor structure of cognitive flexibility : tempo of switching and overcoming of prepotent responses - data - version 1

Aleksandra Różańska, Weronika Król, Jarosław Orzechowski & Aleksandra Gruszka-Gosiewska

Elio Sgreccia (1975-1986). Alle origini del suo discorso bioetico

Gianfilippo Giustozzi

Media pressure and the process of westernization of body self-assessment in young heterosexual and gay Polish men - version 1

Bernadetta Izydorczyk & Jakub Wojtas

Pedagogical utopia through the classics

Giulia Fasan

Classics of the history of education. Educating for peace and a pedagogy of hope

Carla Callegari

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia (art. 746, 1182 k.p.c.)

Andrzej Kubas

La storia della pedagogia per le professioni di oggi. Per un uso antidogmatico e dialogico dei classici

Gabriella Seveso

Status moralny pacjenta w stanie wegetatywnym

Piotr Nowak

Etyka kolonizatorów Marsa

Konrad Szocik

Zasada prokreacyjnej dobroczynności i jej zastosowanie w niesprawiedliwych społeczeństwach

Karolina Wiśniowska

Znaczenie intencji w procesie stanowienia prawa

Wojciech Ciszewski

Registration Year

 • 2021
  309

Resource Types

 • Text
  168
 • Journal Article
  94
 • Dataset
  46
 • Conference Paper
  1

Affiliations

 • Jagiellonian University
  177