705 Works

Wymiana informacji podatkowych a ochrona praw podstawowych w sferze opodatkowania - wyrok TSUE w sprawie Berlioz (C-682/15)

Bogumił Brzeziński & Agnieszka Franczak

Wspólne Zespoły Śledcze

Piotr Kosmaty

Prawo właściwe dla czynności prawnych mortis causa - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Ewa Kamarad

Wizyty specjalnych sprawozdawców ONZ w Polsce

Anna Hernandez-Połczyńska

UK electronic surveillance programmes in the context of protection of EU citizens' rights after Brexit

Marcin Rojszczak

Wiek emerytalny w sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Barbara Mikołajczyk

Anti-suit injunction a prawo europejskie: Wielka Brytania a reszta Europy na tle rozporządzenia 44/2001

Justyna Balcarczyk

European Court of Human Rights, freedom of expression and debating the past and history

Anna Wojcik

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji \"Bioinnovation International Summit 2010\" Gdynia-Gdańsk (21-22 października 2010 r.)

Mateusz Woźniak

O konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego - ku konstytucji społeczności międzynarodowej?

Tomasz Widłak

Swoboda świadczenia usług a konkurencja

Eugeniusz Piontek

Formy wpływu prawa wspólnotowego na prawo państw członkowskich na przykładzie reklamy

Tomasz Targosz

Od redakcji

Wojciech Burek

Zarzut potrącenia w postępowaniu nakazowym

Marcin Kostwiński

Funkcje zarzutu potrącenia w procesie cywilnym oraz w postępowaniu upadłościowym

Sławomir Cieślak

Transplantacje (przegląd zagadnień)

Maria Nowacka

Równość

Tomasz Żuradzki

Pojęcie manipulacji instrumentem finansowym - część I

Kamil Korn

Registration Year

 • 2023
  7
 • 2022
  2
 • 2021
  168
 • 2020
  327
 • 2019
  201

Resource Types

 • Text
  705

Affiliations

 • Jagiellonian University
  284