168 Works

Transplantacje (przegląd zagadnień)

Maria Nowacka

Warunek informacji jako element ważnej zgody na udział w badaniach

Włodzimierz Galewicz

Sprawa F. przeciwko F.

Kazimierz Szewczyk

Sprawa Glass przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

Kazimierz Szewczyk

Sprawa Greenberg przeciwko Instytutowi Badawczemu Miami Children Hospital

Kazimierz Szewczyk

Wodowanie airbusa na rzece Hudson w Nowym Jorku

Marek Pyka

Kazus Wojciecha Kroloppa

Kazimierz Szewczyk & Rafał Kubiak

Kazus Zaina Hashmi

Kazimierz Szewczyk

Montgomery przeciwko Lanarkshire Health Board

Kazimierz Szewczyk

The still emerging universal human right to adequate air quality

Sava Jankovic

Powszechne systemy preferencji Australii i Nowej Zelandii

Kamila Fatyga

Smak jako (nie)utwór – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-310/1

Mateusz Krakowski

Problemy i perspektywy transformacji albańskiego ustawodawstwa handlowego

Ermal Frasheri

Francuski a polskie projekty nowelizacji regulacji zobowiązań umownych - porównanie rozwiązań

Anna Jagodzińska-Mastej

Wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w orzecznictwie sądów gospodarczych

Kinga Kronenberger

Privity of contract a zasada względnego charakteru stosunku zobowiązaniowego

Iwona Karwala

Korzystanie z praw autorskich. Użytkowanie i dzierżawa a licencje

Benedykt Baliga & Michał Kućka

Nabycie i stwierdzenie wygaśnięcia statusu utworu osieroconego w polskim i unijnym prawie autorskim

Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Registration Year

  • 2021
    168

Resource Types

  • Text
    168

Affiliations

  • Jagiellonian University
    66