22 Works

Cultural Heritage Between Sectors. Mapping the Cooperation of Universities and Social Partners: Research Report

Ewa Kurantowicz & Maria Reut

European Perspectives in Transformative Education

Lotar Rasiński, Tamás Tóth & Josefine Wagner

Kompetencja językowa a odruchy pierwotne u dziecka w wieku przedszkolnym

Małgorzata Motyka

Why Philosophy? New Paideia in the Face of Megamedia Aggression

Beata Borowicz-Sierocka

Narrating ESOL Teachers Experience: Critical Reflections on the Global English Language Industry

Urszula Kłobuszewska

It’s embedded!? Modeling the Tenets of Critical Pedagogy for Future Teachers

Barbara Muszyńska & María Elena Gómez-Parra

25-lecie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Lwowie

Adam Zych

Sustainability and Universities. Re-orienting Higher Education, Re-orienting Teaching

Adrianna Nizinska & Ewa Kurantowicz

Zagadnienia wychowawcze w miesięczniku „Ty i Ja” (1960-1973) a ideały pedagogiki socjalistycznej

Justyna Harbanowicz

Pedagogika i (nie)istnienie - egzystencjalna refleksja o edukacji

Konrad Rejman

Seminarium \"Poza kulturową oczywistością\". Sprawozdanie

Małgorzata Mikołajczak-Woźniak

Z doświadczeń w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji. Studenckie badania w działaniu

Katarzyna Gawlicz

Together for Cultural Heritage: Booklet of Recommendations for Social Partners

Clotilde Lechuga Jiménez & Ewa Kurantowicz

Action research with teachers: Children’s participation and educators’ professional development

Katarzyna Gawlicz

Independence, Interdisciplinarity, Internationality: Toward “Higher Bildung” in Doctoral Education

Sabrina Bacher , Hana Cervinkova , Christian Kraler & Lotar Rasiński

Uchodźcy pośród nas: Pomaganie w perspektywie interdyscyplinarnej

Ewa Kurantowicz

Registration Year

 • 2022
  8
 • 2021
  8
 • 2020
  6

Resource Types

 • Text
  13
 • Journal Article
  8
 • Book
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  22
 • University of Malaga
  1
 • National University of Ireland, Maynooth
  1
 • Universität Innsbruck
  1
 • University of Córdoba
  1