825 Works

Doświadczanie emancypacji w procesie pisania pracy magisterskiej

Martyna Piechowska

Wstęp

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 14 Nr 1 (2020)

Nagroda Rządu Polski i Niemiec za 2008 rok

Patrycja Sokolowska
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 3 (2008)

Czy Polska potrzebuje wojaka – panel dyskusyjny

Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 3 (2008)

Nikt nie spodziewa się rzezi. Notatki korespondenta wojennego

Bartosz Odorowicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 3 (2008)

Anti-abortion extremism

Elzbieta Posluszna & Jacek Posluszny
Th ere are few other ethical issues which bring about such contention as the abortion question. In European countries, the main controversies arose in the seventies, when abortions laws were liberalised, but the confrontations engendered between opposing views were not particularly vehement. It was a diff erent story in the USA, liberalisation of abortion law met especially aggressive opposition from the already well -established pro -life movement. Th e most visible expression of protest was...

Ugrupowania terrorystyczne w Azji Południowo-Wschodniej. Jemaah Islamiyah – strategia i taktyka działania.

Anna Niwczyk
Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki oraz działalności terrorystycznej ugrupowania Jemaah Islamiyah. Omówiono w nim historię, rozwój, strukturę, a także mechanizmy finansowania Jemaah Islamiyah. Autorka przedstawiła zdolności operacyjne, współpracę z innymi organizacjami terrorystycznymi w Azji Południowo -Wschodniej oraz najważniejsze ataki terrorystyczne, przeprowadzone przez ugrupowanie.

Wprowadzenie

Piotr Mickiewicz & Krzysztof Kubiak
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Vol 3 (2008)

Japan’s Maritime Security for “The Arc of Freedom and Prosperity”

Yoshinaga Hayashi
This paper shows Japanese sense on the maritime security of today and tomorrow. It might give an implication not only for Japanese and also the related countries to organize and participate in the international maritime security system and accomplish participants’ roles in order to maintain the stable condition of the Sea Lines of Communication. Additionally, of course, every country should unite this collective coalition security system and each country should pay necessary sacrifi ce for...

Recenzja książki: Natalia Moch (2019). System kierowania obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie XXI wieku. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna

Jerzy Stańczyk
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 14 Nr 1 (2020)

Recenzja książki: Ryszard Zięba (2020). Poland`s Foreign and Security Policy. Problems of Compatibility with the Changing International Order, Cham: Springer Nature Switzerland

Bogusław Węgliński
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 14 Nr 1 (2020)

Miejsce innowacyjności w standardach kształcenia nauczycieli

Bartosz Atroszko

European Doctorate in Teacher Education: Researching Policy and Practice

Michael Schratz, Hana Cervinkova, Gabor Halasz, Milan Pol & Luís Tinoca

Z doświadczeń w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji. Studenckie badania w działaniu

Katarzyna Gawlicz

The reception of Vygotsky in pedagogical literature for Norwegian teacher education

Ann-Cathrin Faldet & Thor-André Skrefsrud

The \"Pariah\" State, Nukes & the U.S. Diplomacy: Nuclear Talks with North Korea which Failed (2009-2019)

Solomiya Kharchuk
The proliferation of nuclear weapons is one of the major challenges of the modern world. It is also a challenge for the United States of America, which focuses its counterproliferation efforts on its adversaries’ nuclear programmes. Washington has gone to great lengths to curb Pyongyang’s nuclear programme during the last decade, albeit without achieving the desired result - the complete denuclearisation of North Korea. The purpose of this article is to identify the reason for...

Różnice w podejściu do zwalczania dążeń separatystycznych i niepodległościowych mniejszości Pomorza Gdańskiego w latach 1900-1939. Analiza czynników kreujących odmienne stanowiska władz Rzeszy Niemieckiej i Polski

Andrzej Gąsiorowski
W artykule zaprezentowano uwarunkowania polityki prowadzonej wobec mniejszości zamieszkującej obszar Pomorza Gdańskiego, traktowanej jako element zapewnienia bezpieczeństwa politycznego państwa w latach 1900-1939. Skoncentrowano się na określeniu powodów prowadzenia stosunkowo odmiennej polityki przez ówczesne Cesarstwo Niemiecki i powstałe po zakończeniu I wojny światowej państwo polskie wobec pomorskich autochtonów. Wykazano, że głównym czynnikiem określającym sposób prowadzenia tej polityki były cechy poszczególnych grup narodowościowych, sposób oddziaływania państw pochodzenia oraz reakcja tej ludności na działania władz administracyjnych, które uznawano...

Doktrynalne podstawy duńskiego zaangażowania w państwach Zatoki Gwinejskiej

Grzegorz Rdzanek & Aleksandra Kusztal
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy doktrynalnych przesłanek zaangażowania Danii w bezpieczeństwo regionu Zatoki Gwinejskiej w Afryce Zachodniej. Przedmiotem rozważań zawartych w artykule są przede wszystkim strategiczne cele wojskowego wsparcia Danii udzielanego wybranym państwom tego regionu. Biorąc pod uwagę potencjał wojskowy Królestwa Danii oraz możliwości projekcji siły wojskowej poza granice Europy, aktywne wojskowe zaangażowanie Danii w Afryce Zachodniej uznać należy za wyjątkowy rodzaj międzynarodowego wykorzystania sił zbrojnych w celu realizacji żywotnych interesów państwa, w tym...

Niewidzialna zmiana

Justyna Bober

Edukacja zdalna i zachowania innowacyjne nauczycieli

Joanna Madalińska-Michalak

Registration Year

 • 2022
  78
 • 2021
  88
 • 2020
  584
 • 2019
  75

Resource Types

 • Text
  784
 • Journal Article
  39
 • Book
  1
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  22
 • University of Wrocław
  7
 • University of Milano-Bicocca
  6
 • Universität Innsbruck
  6
 • University of Gdańsk
  5
 • University of Warsaw
  5
 • University of Łódź
  5
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  4
 • Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
  3
 • Jan Kochanowski University
  2