78 Works

Sprawozdanie Seminarium „Głos i online”

Anna Jankowska

Wspomnienie o bell hooks (1952-2021)

Katarzyna Szumlewicz & Aneta Ostaszewska

Etyka zawodowa jako „mądrość praktyczna” i źródło zaangażowania zawodowego

Sabrina Labbé
Po zapoznaniu z definicją etyki poprzez wyjaśnienia etymologiczne i analizę semantyczną, artykuł ten analizuje rolę i znaczenie etyki w świecie zawodowym. Proponuje wgląd w to, co jest wytwarzane przez odwołujące się do niej refleksyjne i zbiorowe procesy. Wykraczając poza ideę „praktycznej mądrości” bliskiej Paulowi Ricoeurowi, etyka jest tu traktowana jako nauka oferująca szczególną formę profesjonalnego zaangażowania, które jest wyzwolone i oparte na usytuowanych i podzielanych wartościach. W dzisiejszym burzliwym świecie pracy etyka zawodowa może okazać...

Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 marca 2021 roku

Joanna Nawój-Połoczańska & Agnieszka Skowrońska-Pućka
Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Tom 10 (2021)

Poradnictwo jako dialogiczna sztuka wyłonienia/(się) podmiotu autobiograficznego

Maria Da Conceição Passeggi
Stosowanie podejść biograficznych wykorzystujących narracje w interaktywnych procesach poradnictwa i edukacji zawodowej umożliwia konsolidację trzech założeń epistemologicznych. Pierwszym z nich jest założenie etyczne, zgodnie z którym akt narracji własnego doświadczenia daje narratorowi korzyść polegającą na potencjalnym wzroście rozumienia historyczności własnego życia. Kolejne założenie to epistemiczno-polityczna presupozycja obstająca przy prawomocności subiektywnych wypowiedzi w dyskursie naukowym. Wreszcie, założenie autopojetyczne jest równoznaczne z uznaniem, że opowiadanie i towarzyszenie narracjom o doświadczeniu życiowym, zwiększa możliwości skonstruowania siebie na nowo...

Solidne podstawy – profesjonalne działania. XXXI konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Warszawa, 24–25 września 2021 roku

Ewa Dębska & Monika Mitrowska-Mazur
Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Tom 10 (2021)

Profesor Irena Wojnar (1924 – 2021). Wspomnienie

Agnieszka Piejka

Re-encountering oneself. The MoltiMe theatre experience

Dalila Raccagni & Sarzilla Elena

Quality Education in the Context of the Sustainable Development Goals

Sunet Grobler

Habitus and cultural fit in higher education

Robert Pham Xuan

Pedagogika i (nie)istnienie - egzystencjalna refleksja o edukacji

Konrad Rejman

Recenzja książki: K. Kubiak, Ł. Przybyło (Red.). (2022). Państwo średnie – Polska. Studia i szkice (t. 1, ss.172). Tetragon.

Kazimierz Kraj
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 16 Nr 2 (2022)

Partie polityczne w Polsce wobec projektu budowy terminalu regazyfikacyjnego nad Morzem Bałtyckim w latach 2001–2011

Michał Paszkowski
Uzależnienie Polski od dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej było w zróżnicowany sposób oceniane przez polskie ugrupowania polityczne. Politycy zarówno partii prawicowych, centrowych, jak i lewicowych proponowali różne rozwiązania, które nakierowane były na dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski. Celem artykułu była zatem analiza myśli politycznej polskich ugrupowań politycznych na temat budowy terminalu regazyfikacyjnego nad Morzem Bałtyckim w latach 2001–2011 (tego typu infrastruktura powstała w 2015 r.). Zakres przedmiotowy obejmuje myśl polityczną,...

Wspomnienie o profesorze Tadeuszu Dmochowskim

Andrzej Gąsiorowski
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 16 Nr 1 (2022)

Avoidance coping strategy in adolescents in a social conflict situation with respect to cognitive correlates

Danuta Borecka-Biernat

Wstęp

Piotr Mickiewicz
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Tom 16 Nr 2 (2022)

Problem rozszerzenia NATO w negocjacjach Stanów Zjednoczonych i ZSRR w latach 1989–1991

Sebastian Markiewicz
Współczesne relacje pomiędzy NATO a Federacją Rosyjską, podobnie jak na początku 1990 r. mogą być uznane za przełomowe, gdyż mogą prowadzić do rekonfiguracji układu sił w Europie. Działanie takie po raz kolejny może zapoczątkować proces, którego konsekwencje odczuwać będzie cały kontynent. Z początkiem lat 90. XX wieku wzajemne pokojowe zapewnienia między USA a ZSRR, osiągane środkami dyplomatycznymi, przyczyniły się do decyzji zmieniających kształt polityczny Niemiec i Europy Środkowo–Wschodniej, a wszystkie państwa NATO oraz sześć państw...

Joga dla dzieci i młodzieży - wskazówki metodyczne na podstawie doświadczeń pracy z dziećmi, studentami i nauczycielami

Katarzyna Gębura

Cultural Heritage Between Sectors. Mapping the Cooperation of Universities and Social Partners: Research Report

Ewa Kurantowicz & Maria Reut

Doktorat Macieja Jeża: Wielowymiarowość poradnictwa w społeczności Tarahumara w Meksyku. Ujęcie interdyscyplinarne. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 13 grudnia 2021 roku

Joanna Kuźmińska-Zaucha
Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, Tom 10 (2021)

Poradnictwo w międzynarodowym środowisku zróżnicowanym kulturowo na łamach \"Studiów Poradoznawczych/ Journal of Counsellogy\"

Elżbieta Siarkiewicz, Aneta Słowik & Anna Bilon-Piórko
Autorki tekstu skoncentrowały swoją uwagę na obecności problematyki poradnictwa w międzynarodowym środowisku zróżnicowanym kulturowo na łamach Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy (lata 2012–2021). Wyodrębniły teksty, które bezpośrednio odnoszą się do poradnictwa wielokulturowego, międzykulturowego, transnarodowego, zidentyfikowały specyficzne praktyki poradnicze i rozwiązania metodologiczne mające te praktyki uczynić badawczo dostępnymi oraz wskazały na wyłaniającą się w czasopiśmie przestrzeń dla dialogu badaczy z różnych krajów. Autorki przybliżają czytelnikowi ideę czasopisma, definiują kategorię centralną - poradoznawstwo oraz odsłaniają zróżnicowanie i dynamikę...

Orkiestry młodzieżowe i dziecięce jako instytucje doradcze. Ku poradnictwu przez sztukę

Viviana Valenzuela
Propozycje społeczno-edukacyjne dla młodych ludzi odgrywają ważną rolę w tworzeniu narzędzi umożliwiających satysfakcjonujące włączanie się do życia społecznego. W szczególności Orkiestry Młodzieżowe i Dziecięce, dzięki swojej działalności dostarczającej wsparcia, pozwalają uczestnikom na odkrywanie posiadanych umiejętności, próbowanie ról, rozwijanie wielu rodzajów wiedzy. W Argentynie te projekty Orkiestr są realizowane na terenie całego kraju, a większość z nich jest finansowana ze środków publicznych. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych pt. „Młodzież w Orkiestrach: budowa tożsamości i przyszłe...

Registration Year

 • 2022
  78

Resource Types

 • Text
  52
 • Journal Article
  24
 • Book
  1
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Lower Silesia
  8
 • Universität Innsbruck
  5
 • University of Gdańsk
  3
 • University of Milano-Bicocca
  3
 • University of Wrocław
  2
 • University of Łódź
  2
 • Christian Theological Academy in Warsaw
  1
 • Mozarteum University of Salzburg
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1
 • King's College London
  1