83 Works

Obraz duchowieństwa w „Kronice oliwskiej” do przełomu XIII/XIV w.

Dariusz Aleksander Dekański

Zasada prawdy w nauczaniu społecznym Benedykta XVI

Janusz Szulist

The Banda Infanta. On Gender’s Unspeakable Truth

Wiel Eggen

Obraz Boga w filmie Miloša Formana Amadeusz

Adam Romejko

Odniesienia do Starego Testamentu w Listach św. Pawła

Grzegorz Rafiński

Wpływ Reformacji na rozumienie moralności

Wojciech Kućko

Obraz księdza w etymologiach ludowych nazw polskich miejscowości

Ewa Rogowska-Cybulska

Indeks biblijny do twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Prolegomena

Edward Jakiel

Registration Year

  • 2020
    35
  • 2019
    48

Resource Types

  • Text
    83