33 Works

Nieudane lokacje miejskie, miasta zanikłe oraz skasowane ośrodki miejskie w dorzeczu środkowej Warty i dolnej Wełny do początków XX wieku

Mieczysław Brust
The notion of unsuccessful town foundations is still not well known in the Polish historiography. It refers to various kinds of urban centres, which after being granted town rights either did not exercise them, or otherwise did it only partially, with yet others abolished with the state act, after a longer period of existence, due to the loss of their basic urban characteristics. This particularly concerns small towns which did not differ much from rural...

W poszukiwaniu dźwięków przeszłości. Zagadkowy przedmiot z Ostrowa Lednickiego

Jacek Wrzesiński
During the course of archeological excavations at Ostrów Lednicki where early medieval gord is located, a piece of a wooden object was found. However, it is difficult to identify, due to its condition. The artifact underwent a detailed analysis, which was conducted by a team consisting of an archeologist, a musicologist and a reconstructor, and it also underwent a material analysis of the wood. The object found on the west abutment of the Lednica east...

Zastosowanie metod akustycznych i magnetycznych w poszukiwaniu obiektów archeologicznych na przykładzie jeziora Lednica

Andrzej Pydyn, Benedykt Hac & Mateusz Popek
The article presents the results of noninvasive surveys of Lednica lake in the project Kolebka Piastów — archeologiczne prospekcje podwodne w rejonie jeziora Lednickiego conducted by the Department of Underwater Archeology in the Institute of Archeology, Nicolaus Copernicus University in Toruń, in cooperation with the Maritime Institute in Gdańsk, the Museum of the First Piasts at Lednica and the Scientific Association of Polish Archeologists (Warsaw branch) in 2017. The project was financed by the Ministry...

Field conservation of the objects made of glass from the 2018 archaeological excavation on the territory of National Reserve “Sophia Kyivska”

Maksym Strychar
The paper provides information about the field conservation of the archaeological finds made of glass from the 2018 archaeological excavation on the territory of the National Reserve “Sophia Kyivska”. The author emphasizes the necessity of cooperation between the restorers and archaeologists. It makes it possible to save invaluable artifacts from destruction.

Nowoczesne detektory metali w służbie archeologii na przykładzie urządzeń XP Deus, Minelab Equinox 800 oraz Garrett 400i

Krystian Sobkowiak
The article contains a short description of three chosen detectors. The following devices – the XP Deus, the Minelab Equinox 800, and the Garrett 400i used in the “Projekt Lednica – razem dla ratowania zabytków” (“Lednica Project – together to save the monuments”), are described. Innovative solutions and specific functions of the detectors, which allow for work optimisation in the changing terrain conditions, have been mentioned. The basic modules and available accessories have been described....

Odkrycia nowych podwodnych stanowisk w Jeziorze Kromszewickim na Pojezierzu Kujawskim

Mateusz Popek, Patryk Banasiak, Paweł Stencel, Kamila Kociszewska, Marcin Nowakowski, Magdalena Krzemień, Michał Gliszczyński, Kacper Staszewski & Paweł Rudziński
Pojezierze Kujawskie is an area where archaeological sites are occasional. Therefore, as a result of a discovery of a dugout canoe, archaeologists became interested in Kromszewickie lake. Within two seasons of explorations, a dugout canoe discovered by a local diver was traced, ceramic material was collected from the bottom and wooden remains of a construction in the form of piles were documented. The analysis of the material suggests that there was an archeological site or...

W kwestii datowania wczesnośredniowiecznego grodziska w Rogoźnie. Komunikat

Piotr Wawrzyniak
It has been assumed so far that an early medieval gord in Rogoźno functioned in the C or D0 phase. Owing to the dendrochronological analysis of the wood samples from the beams which originally constituted the construction elements of the gord’s dyke, it has been recently claimed that the stronghold was erected in the 20s of the 10th century. The construction of the gord as well as its functioning should be dated to the beginning...

Reforma uwłaszczeniowa we wsi Lednogóra i początki Moraczewa

Jakub Linetty
The following article is devoted to the enfranchisement reform conducted in Lednogóra village. The enfranchisement reform, which was begun on the territory of the Grand Duchy of Posen by the Prussian authorities in 1823, aimed at ending the relics of a manorial-serf economy, formed in the Middle Ages. It meant the abolition of serfdom and the creation of medium-sized peasant farms free from obligations to the manor. To cultivate the land on these farms, draught...

Zbiór fibul z okresu wpływów rzymskich z okolic Ostrowa Lednickiego. Przyczynek do pełniejszego rozpoznania przemian kulturowych w pierwszych wiekach naszej ery w rejonie jeziora Lednica

Mateusz Wawrzyniak
Three years ago, with the knowledge and support of the restoration services of the Museum of the First Piasts at Lednica, together with the Wielkopolska Exploratory and Historical Group ‘GNIAZDO’ Association, surface penetration of the areas located around Lake Lednica began, within the Lednica project. So far, the research conducted with the use of the latest remote sensing and measurement techniques has yielded numerous finds of metal relics, with a chronology spanning from the Bronze...

Znaczenie Lednickiego Parku Krajobrazowego dla migrujących i zimujących gęsi

Bartosz Krąkowski & Michał Białek
The article describes the presence of Anserini geese in the Lednica Landscape Park during autumn and spring migrations and during winter. Data concerning the species composition, the number and the distribution of geese, was collected in the years 2012–2021 during regular inspections of Lake Lednica, which functions as a roosting and resting place, as well as during inspections of the agrocenosis used as the feeding ground. The obtained results qualify the Lednica Landscape Park as...

Średniowieczne brakteaty z daru Albina hrabiego Węsierskiego w zbiorach British Museum w Londynie

Jakub Linetty
This article is dedicated to eleven medieval bracteates, donated by earl Albin Węsierski to the collection of the British Museum in 1873. Bracteates are a small part of the treasure of coins discovered in October 1872 in the village of Głębokie, municipality Kiszkowo, Gniezno county, Wielkopolskie voivodeship in Poland. Soon after the discovery of the first coins, Węsierski arrived and found a few dozen coins and a ceramic vessel. Some of the old coins were...

Głos w dyskusji o Projekcie Lednica i używaniu wykrywaczy metali w badaniach archeologicznych

Marcin Sabaciński
The article presents a record of the author’s participation in the discussion after the presentation of the assumptions and the results of the first stage of Projekt Lednica (Lednica Project) in 2018. It includes the remarks on the use of metal detectors in the archaeological profession with respect to the principles of archaeological heritage protection.

Reforma uwłaszczeniowa we wsi Grzybowo koło Wrześni

Jakub Linetty
The article is devoted to affranchisement reform in Grzybowo village near Września, implemented in the 19th century. The basic historical sources which are used to study this subject matter are “recesy”, i.e. land regulation and separation documents for the granges in Grzybowo Chrzanowice and Grzybowo Rabieżyce, as well as a regulatory-restitution map of Grzybowo village from 1845. As a result of this reform, serfdom was abolished and the full ownership was granted to two peasants...

Metodyka czy retoryka?

Edward Skibiński

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Gieczu, stan. 10, woj. wielkopolskie – wyniki badań z lat 2014-2019

Magda Miciak & Amanda Agnew
The article presents the results of the research conducted so far on the early medieval burial ground at site 10 in Giecz. Over six seasons of research, 133 early medieval graves have been discovered. Graves of wooden construction or encased in stone, as well as graves with an unusual arrangement (the deceased bent on the side and on the stomach), with different orientation, or double graves of women with small children draw particular attention. In...

Relikty grodziska w Jankowie Dolnym, gm. Gniezno, w świetle źródeł archiwalnych i analizy danych teledetekcyjnych

Krzepkowski Marcin & Maciej Michalewicz
Przeprowadzona niedawno analiza danych teledetekcyjnych pozwoliła na dokładne określenie położenia zniwelowanego obecnie grodziska w Jankowie Dolnym, pow. gnieźnieński, wzmiankowanego po raz pierwszy w 1496 roku. Lokalizację silnie już zniszczonego obiektu, na wschód od wsi Jankowo w dolinie Wełny, wskazał już w 1924 roku P. Schumacher. Późniejsze próby precyzyjniejszego określenia miejsca po dawnym grodzie nie przyniosły spodziewanych rezultatów, a badacze brali pod uwagę kilka znacznie oddalonych od siebie punktów. Wiarygodnych informacji pozwalających na umiejscowienie grodziska dostarczyły...

Nieznany przywilej odpustowy dla parafii św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu (AGAD, sygn. Dok. Perg. 7410)

Michał Skoczyński
In 1499 in Cracow an indulgence privilege for the parish church of St. Nicolas and St. Barbara in Radzim was issued. The Archbishop of Gniezno, the Cardinal Frederick Jagiellon, the archbishop of Lviv Andrzej from Boryszewice, the bishop of Włocławek Krzesław Kurozwęcki, the bishop of Poznań Jan Lubrański, the bishop of Oradea Mare (Gran Varadino, Nagyvárad) Domokos Kálmáncsehi, the bishop of Warmia Łukasz Watzenrode, the bishop of Chełm Lubelski Maciej from Stara Łomża, and the...

Wczesnośredniowieczne garnki radzimskie

Andrzej Kowalczyk
The article describes three early medieval vessels found on Radzimski Ostrów, including an early medieval vessel which depicts human figures, which is unique in Poland. On the basis of the observed technical and technological characteristics, as well as morphological and stylistic characteristics, it can be assumed that the vessels were made by the same potter on the same potter’s wheel.

Dokumentacja fotogrametryczna ruin palatium na wyspie Ostrów Lednicki

Paweł Stencel

Gra dla wielu aktorów. Badania pola bitwy pod Kunowicami (12.08.1759) w latach 2009-2018 i ich uczestnicy

Grzegorz Podruczny
The article presents archaeological research on the Battle of Kunowice (12.08.1759). The text shows the results of works conducted in the years 2009-2018, and briefly presents the findings (moveable monuments, relics of field fortifications, soldier’s graves), the participants (archaeologists, students, monument seekers), the methodology and selected problems which were encountered during field works.

Monety z cmentarzyska w Gieczu, stanowisko 4, jako źródło do badań obrzędów funeralnych

Elżbieta Indycka
281 graves were uncovered and searched at the site in the years 1959, and 1999–2008. Those graves where coins were found are of particular interest. The archaeological and numismatic analyses, described in the present article, refer to funeral rituals, chronology of the burial ground and various cultural phenomena connected with coins. The usefulness of coins in social analyses both with regard to social hierarchy as well as family bonds in Giecz were also indicated.

Badania archeologiczne w 2018 roku obok Soboru Sofijskiego w Kijowie

Tymur Bobrowsʹkyj, Wołodymyr Sawycʹkyj & Maksym Strychar
The article presents the results of an archeological rescue research conducted in 2018 next to St. Sophia Cathedral in Kiev at the site of ground subsidence which appeared as a result of ground being washed out by water. On the basis of the analysis of the cultural layers stratigraphy and finds connected with them, a hypothetical reconstruction of some historical stages of the use of a researched area over the centuries was conducted.

Ad futuram rei memoriam on the fiftieth anniversary of the Museum of the First Piasts at Lednica foundation The Historic Monument of the Nation’s Culture

Andrzej Marek Wyrwa
The present article shows synthetic reflections on the history of the Museum of the First Piasts at Lednica, which as an Archeological Sanctuary at Ostrów Lednicki, described as a Historic Monument of the Nation’s Culture, initially named the Museum of the Origins of the Polish State (until 1975), was legally established in 1969. All the activities on the basis of which this museum was created, which aimed at the preservation of the ruins of Roman...

Uwagi o plenerowych rekonstrukcjach pradziejowych i średniowiecznych przepraw mostowych w Europie Środkowej. Mosty drewniane

Gerard Wilke
The article presents remarks on outdoor reconstructions of primeval and medieval bridge crossings in Central Europe on the example of the selected constructions with a wooden structure. The presented bridges were the subject of archaeological research on terrestrialised lake and river reservoirs or the subject of underwater prospection. Firstly the article presents the construction of primeval bridges, by showing the bridge of the defensive settlement of the Lusatian culture from the 8th century BC in...

Registration Year

 • 2022
  9
 • 2020
  13
 • 2019
  11

Resource Types

 • Text
  33

Affiliations

 • Nicolaus Copernicus University
  3
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  3
 • Tadeusz Manteuffel Institute of History
  1
 • The Ohio State University at Lima
  1
 • University of Wrocław
  1
 • Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague
  1
 • Jagiellonian University
  1
 • Kiel University
  1
 • University of Łódź
  1