2 Works

Single-phase, Five-level Inverter with SPWM-Based Neutral Point Voltage Balancing Scheme

Dmytro Kondratenko, Arkadiusz Lewicki & Charles Odeh
Multilevel inverter topologies provide several advantages over two-level inverter configuration. These benefits are the reason for the growing interest in multilevel topologies among research society. One of the most popular topological concepts (diode and active switch clamping) requires neutral-point potential balancing due to series-connected capacitor banks across the input dc link in such derived inverter configurations. This paper presents a Sinusoidal PWM (SPWM) scheme that ensures balanced and reduced input capacitor voltages' variations in single-phase...

Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym

Joanna Błasiok
Platforma MOST Wiedzy, tworzona na Politechnice Gdańskiej, integruje wiele informacji o środowisku naukowym. Użytkownik znajdzie tam: wyniki badań, dane dotyczące projektów, informacje o laboratoriach i aparaturze badawczej oraz wiele innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki. Dodatkowym atutem MOSTU Wiedzy jest możliwość założenia przez naukowców indywidualnych profili – gromadzących informacje o różnych aspektach ich działalności naukowej. Jest tam również miejsce na repozytorium pełnych tekstów publikacji naukowych. Z tych dokumentów każdy użytkownik Internetu może korzystać w zakresie...

Registration Year

  • 2023
    1
  • 2022
    1

Resource Types

  • Other
    2