329 Works

Penicylina i protezy. Pomoc UNRRA w odbudowie polskiego przemysłu medycznego po drugiej wojnie światowej

Sławomir Łotysz
Kultura Współczesna 102, 3 (2018), pp. 118-130

Kultura Głuchych a technologie wspomagające słyszenie. Między cyborgizacją a luddyzacją osób z wadami słuchu

Beata Iwanicka & Juliusz Iwanicki
Kultura Współczesna 102, 3 (2018), pp. 131-145

Fotografia turystyczna – między wrażliwością a jej brakiem. Szkic na temat współczesnego turyzmu

Katarzyna Najmrocka
Kultura Współczesna 103, 4 (2018), pp. 157-169

„Być postkomunistyczną rośliną” na przykładzie powieści W ciemność Anny Bolavy

Justyna Szklarczyk
Kultura Współczesna 103, 4 (2018), pp. 200-210

Wulnerabilność Doroty Masłowskiej w obliczu „syndromu drugiej powieści” jako temat Pawia królowej

Anna Michalak
Kultura Współczesna 103, 4 (2018), pp. 211-224

In-between. Cultures of Communication. Omówienie konferencji zorganizowanej przez NECS, Poczdam, 26–31 lipca 2016

Kamil Lipiński
Kultura Współczesna 94, 1 (2017), pp. 207-213

„Encyklopedia wiedzy o kulturze” – uwagi dodatkowe

Anna Czajczyk & Ryszard Zajączkowski
Kultura Współczesna 94, 1 (2017), pp. 240-243

O autonomii „ja” i natury. Kilka uwag o starych lękach w nowej technologicznej scenerii

Renata Tańczuk
Kultura Współczesna 101, 2 (2018), pp. 25-37

Lęk intymności, czyli mówienie prawdy w dobie internetu

Leszek Koczanowicz
Kultura Współczesna 101, 2 (2018), pp. 38-50

Polskie muzea narracyjne o II wojnie światowej po 1989 roku

Bartosz Korzeniewski
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 213-228

„Nie jestem robotem” – kulturowy imperatyw uwierzytelniania człowieczeństwa

Barbara Cyrek
Kultura Współczesna 101, 2 (2018), pp. 124-131

Filantropi i apologeci. TypoPolo jako narzędzie dystynkcji społecznej

Agata Szydłowska
Kultura Współczesna 97, 4 (2017), pp. 13-25

Między obrazem a literą, między wzrokiem a dotykiem – szkic o przedszkolnej typografii

Marta Rakoczy
Kultura Współczesna 97, 4 (2017), pp. 26-41

Co mówi twoja koszulka, kiedy ty milczysz?

Agnieszka Karpowicz
Kultura Współczesna 97, 4 (2017), pp. 52-65

Wszystkie wielkie wojny. Wizje konfliktów militarnych w literaturze fantastycznej

Agnieszka Haska & Jerzy Stachowicz
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 82-93

Nieodparte piękno w walce z Państwem Islamskim – analiza wizualnych przedstawień walki Kurdyjek w Syrii

Karolina A. Dobosz
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 142-155

Nieznany obraz rzeczywistości okupacyjnej: kwestia uprawy roślin kauczukodajnych we wspomnieniach więźniarek Auschwitz, rolników i dzieci

Sławomir Łotysz
Kultura Współczesna 95, 2 (2017), pp. 66-81

Laboratorium ciała: Kasjan Golejzowski i nowy taniec w Rosji na początku XX wieku

Anastasia Nabokina
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 37-53

Odcisk szminki Ewy Partum. Od pocałunku do politycznej wielości

Ewa Alicja Majewska
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 86-94

Słowa, gesty a poznanie w filmowej interakcji. Casus „Dekalogu I” Krzysztofa Kieślowskiego (1988)

Iwona Grodź
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 144-156

Political fiction Marka Migalskiego

Magdalena Woźniewska-Działak
Kultura Współczesna 99, 1 (2018), pp. 192-204

Muzyka popularna jako forma pamięci kulturowej

Marek Jeziński
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 14-25

Od odświętności do codzienności – muzyka jako audiosfera współczesnego świata

Mirosław Pęczak
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 36-45

Anteny zamiast korzeni. Radio jako instrument muzyczny

Tomasz Misiak
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 91-98

Muzyka – media – kultura

Barbara Jabłońska
Kultura Współczesna 96, 3 (2017), pp. 120-129

Registration Year

 • 2021
  18
 • 2020
  123
 • 2019
  188

Resource Types

 • Data Paper
  329