7 Works

Instytucjonalne aspekty ocenyskuteczności terytorialnej polityki rozwoju w kontekście strategii rozwoju województwa

Aleksander Noworól
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

Zróżnicowanie polityki rozwoju na przykładzie powiatów janowskiego i miechowskiego

Michał Bil
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

Baza wiedzy o regionie i jej rola w rozwoju terytorium

Beata Stelmach-Fita & Dominika P. Brodowicz
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

Waloryzacja przestrzeni miejskiej na podstawie projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Monika Janiszek & Agnieszka Majorek
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

Realizacja koncepcji inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie Gminy Żnin

Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka & Łukasz Milejczak
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

(:unav)

(:Unav)
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

Narodziny kierunku i początki kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jerzy J. Parysek
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

Registration Year

  • 2017
    7

Resource Types

  • Other
    7