2,036 Works

Otwarcie Kościoła na naukę. Od Piusa IX do Benedykta XVI

Ks. Andrzej Anderwald

Dialog chrześcijaństwa z tradycyjnymi religiami afrykańskimi

Ks. Henryk Zimoń SVD

Dialog chrześcijaństwa z islamem

Ks. Adam Wąs SVD

Dialog chrześcijaństwa z judaizmem

Ks. Łukasz Kamykowski

Dialog chrześcijaństwa z religiami pozachrześcijańskimi

Ks. Tadeusz Dola

Dialog ekumeniczny

Ks. Przemysław Kantyka

Chrześcijaństwo a kultura afrykańska

Ks. Stanisław Grodź SVD

Chrześcijaństwo a kultura japońska

Ks. Antoni Kość SVD

Chrześcijaństwo a kultura koreańska

Ks. Antoni Kość SVD

Problematyka dialogu chrześcijaństwa z kulturą chińską

Ks. Roman Malek SVD

Chrześcijaństwo a kultury w Ameryce Łacińskiej

Ks. Andrzej Pietrzak SVD

Chrześcijaństwo w kulturze amerykańskiej

Ks. Jan Perszon

Chrześcijaństwo a kultura europejska (w świetle nauczania Jana Pawła II )

Ks. Krzysztof Kaucha

Otwartość chrześcijaństwa na całą rzeczywistość w perspektywie personalistycznej

Ks. Marian Rusecki

The Effect of Metal Pouring Conditions on the Formation of Defects in the Casting

(:Unav)
Archives of Foundry Engineering continues the publishing activity started by Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences (PAN) in Katowice in 1978. The initiator of it was the first Chairman Professor Dr Eng. Wacław Sakwa – Corresponding Member of PAN, Honorary Doctor of Czestochowa University of Technology and Silesian University of Technology. This periodical first name was „Solidification of Metals and Alloys” , and made possible to publish the results of works achieved in...

Electrochemical Corrosion Evaluation of Copper-Alloyed Ductile Cast Irons

(:Unav)
Archives of Foundry Engineering continues the publishing activity started by Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences (PAN) in Katowice in 1978. The initiator of it was the first Chairman Professor Dr Eng. Wacław Sakwa – Corresponding Member of PAN, Honorary Doctor of Czestochowa University of Technology and Silesian University of Technology. This periodical first name was „Solidification of Metals and Alloys” , and made possible to publish the results of works achieved in...

Studies on the Gases Emission of Moulding and Core Sands with an Inorganic Binder Containing a Relaxation Additive

(:Unav)
Archives of Foundry Engineering continues the publishing activity started by Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences (PAN) in Katowice in 1978. The initiator of it was the first Chairman Professor Dr Eng. Wacław Sakwa – Corresponding Member of PAN, Honorary Doctor of Czestochowa University of Technology and Silesian University of Technology. This periodical first name was „Solidification of Metals and Alloys” , and made possible to publish the results of works achieved in...

Influence of Zr on AlSi9Cu1Mg Alloy Cast in Ceramic

(:Unav)
Archives of Foundry Engineering continues the publishing activity started by Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences (PAN) in Katowice in 1978. The initiator of it was the first Chairman Professor Dr Eng. Wacław Sakwa – Corresponding Member of PAN, Honorary Doctor of Czestochowa University of Technology and Silesian University of Technology. This periodical first name was „Solidification of Metals and Alloys” , and made possible to publish the results of works achieved in...

Cause-effect Analysis Using A&DM System for Casting Quality Prediction

(:Unav)
Archives of Foundry Engineering continues the publishing activity started by Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences (PAN) in Katowice in 1978. The initiator of it was the first Chairman Professor Dr Eng. Wacław Sakwa – Corresponding Member of PAN, Honorary Doctor of Czestochowa University of Technology and Silesian University of Technology. This periodical first name was „Solidification of Metals and Alloys” , and made possible to publish the results of works achieved in...

The Idea of Imitation in Moral Theology as an Attempt to Systematically Present the Christian Call to Holiness

Ks. Tadeusz Zadykowicz

Ordinary Holiness

Ks. Zbigniew Wanat

Marriage and the Family as a Challenge to Interreligious Dialogue

Ks. Eugeniusz Sakowicz

Holiness as an Argument for the Credibility of the Divine Revelation and Christianity

Ks. Marian Rusecki

Polish Hagiography: Recent Accomplishments

O. Roland Prejs OFMCAP

Registration Year

  • 2019
    2,036

Resource Types

  • Text
    1,970
  • Other
    66