2,215 Works

Conrad wobec kobiet (Monika Malessa-Drohomirecka, \"Konwencje. Stereotypy. Złudzenia. Relacje kobiet i mężczyzn w prozie Josepha Conrada\", wyd. Universitas, Kraków 2017)

Łukasz Kucharczyk

Small time local controllability of driftless nonholonomic systems in a task-space

Archives of Control Sciences welcomes for consideration papers on topics of significance in broadly understood control science and related areas, including: basic control theory, optimal control, optimization methods, control of complex systems, mathematical modeling of dynamic and control systems, expert and decision support systems and diverse methods of knowledge modelling and representing uncertainty (by stochastic, set-valued, fuzzy or rough set methods, etc.), robotics and flexible manufacturing systems. Related areas that are covered include information technology,...

A comprehensive approach to double inverted pendulum modelling

Archives of Control Sciences welcomes for consideration papers on topics of significance in broadly understood control science and related areas, including: basic control theory, optimal control, optimization methods, control of complex systems, mathematical modeling of dynamic and control systems, expert and decision support systems and diverse methods of knowledge modelling and representing uncertainty (by stochastic, set-valued, fuzzy or rough set methods, etc.), robotics and flexible manufacturing systems. Related areas that are covered include information technology,...

A new 4-D dynamical system exhibiting chaos with a line of rest points, its synchronization and circuit model

Archives of Control Sciences welcomes for consideration papers on topics of significance in broadly understood control science and related areas, including: basic control theory, optimal control, optimization methods, control of complex systems, mathematical modeling of dynamic and control systems, expert and decision support systems and diverse methods of knowledge modelling and representing uncertainty (by stochastic, set-valued, fuzzy or rough set methods, etc.), robotics and flexible manufacturing systems. Related areas that are covered include information technology,...

Buffer management in solving a real sequencing problem in the automotive industry – Paint Shop 4.0 concept

Archives of Control Sciences welcomes for consideration papers on topics of significance in broadly understood control science and related areas, including: basic control theory, optimal control, optimization methods, control of complex systems, mathematical modeling of dynamic and control systems, expert and decision support systems and diverse methods of knowledge modelling and representing uncertainty (by stochastic, set-valued, fuzzy or rough set methods, etc.), robotics and flexible manufacturing systems. Related areas that are covered include information technology,...

Explicit commutativity conditions for second-order linear time-varying systems with non-zero initial conditions

Archives of Control Sciences welcomes for consideration papers on topics of significance in broadly understood control science and related areas, including: basic control theory, optimal control, optimization methods, control of complex systems, mathematical modeling of dynamic and control systems, expert and decision support systems and diverse methods of knowledge modelling and representing uncertainty (by stochastic, set-valued, fuzzy or rough set methods, etc.), robotics and flexible manufacturing systems. Related areas that are covered include information technology,...

Chrześcijaństwo a kultura europejska (w świetle nauczania Jana Pawła II )

Ks. Krzysztof Kaucha
Studia Nauk Teologicznych PAN (ISSN: 1896-3226; eISSN: 2719-3101) jest to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Współwydawcą czasopisma jest Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku. Celem Studiów Nauk Teologicznych PAN jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych badaczy podejmujących problematykę z zakresu teologii, religiologii oraz dyscyplin pokrewnych. Celem pośrednim jest także promocja międzynarodowego i interdyscyplinarnego dialogu w dziedzinie teologii, a także jej powiązań...

Modeling of transient states in the start-up path during voltage and start-up power application

Ireneusz Grządzielski, Bartosz Olejnik & Mikołaj Zakrzewski
ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING (AEE) (previously Archiwum Elektrotechniki), quarterly journal of the Polish Academy of Sciences is OpenAccess (PAN Electronic Library, publishing original scientific articles and short communiques from all branches of Electrical Power Engineering exclusively in English. The main fields of interest are related to the theory & engineering of the components of an electrical power system: switching devices, arresters, reactors, conductors, etc. together with basic questions of their insulation, ampacity, switching capability etc.;...

Research on the EV charging load estimation and mode optimization methods

Zhiyan Zhang, Kailang Dong, Xiaochen Pang, Hongfei Zhao & Aifang Wang
ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING (AEE) (previously Archiwum Elektrotechniki), quarterly journal of the Polish Academy of Sciences is OpenAccess (PAN Electronic Library, publishing original scientific articles and short communiques from all branches of Electrical Power Engineering exclusively in English. The main fields of interest are related to the theory & engineering of the components of an electrical power system: switching devices, arresters, reactors, conductors, etc. together with basic questions of their insulation, ampacity, switching capability etc.;...

An analysis of a start-up process in LSPMSMs with aluminum and copper rotor bars considering the coupling of electromagnetic and thermal phenomena

Mariusz Baranski, Wojciech Szelag & Wieslaw Lyskawinski
ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING (AEE) (previously Archiwum Elektrotechniki), quarterly journal of the Polish Academy of Sciences is OpenAccess (PAN Electronic Library, publishing original scientific articles and short communiques from all branches of Electrical Power Engineering exclusively in English. The main fields of interest are related to the theory & engineering of the components of an electrical power system: switching devices, arresters, reactors, conductors, etc. together with basic questions of their insulation, ampacity, switching capability etc.;...

Chrześcijaństwo a kultury w Ameryce Łacińskiej

Ks. Andrzej Pietrzak SVD
Studia Nauk Teologicznych PAN (ISSN: 1896-3226; eISSN: 2719-3101) jest to rocznik wydawany przez Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Współwydawcą czasopisma jest Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Czasopismo ukazuje się od 2006 roku. Celem Studiów Nauk Teologicznych PAN jest prezentowanie badań polskich i zagranicznych badaczy podejmujących problematykę z zakresu teologii, religiologii oraz dyscyplin pokrewnych. Celem pośrednim jest także promocja międzynarodowego i interdyscyplinarnego dialogu w dziedzinie teologii, a także jej powiązań...

Editor’s notes. In memoriam of Professor Wioletta Podgórska

Eugeniusz Molga

Selective catalytic reduction of NO with ammonia at low temperature over Cu-promoted and N-modified activated carbon

Record of the Pleistocene at karst sites of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains region – a review

Studia Quaternaria. An International Multidisciplinary Journal of Quaternary Research is an official journal of the Committee for Quaternary Research of the Polish Academy of Sciences, the national representative of International Union for Quaternary Research. The journal has emerged from the journal Quaternary Studies in Poland, which had been issued irregularly since 1979. Studia Quaternaria is an interdisciplinary journal, concerning the Quaternary on local, regional and global scale in all fields of research. The clue is...

Floral diversity of plant communities in field balks

Studia Quaternaria. An International Multidisciplinary Journal of Quaternary Research is an official journal of the Committee for Quaternary Research of the Polish Academy of Sciences, the national representative of International Union for Quaternary Research. The journal has emerged from the journal Quaternary Studies in Poland, which had been issued irregularly since 1979. Studia Quaternaria is an interdisciplinary journal, concerning the Quaternary on local, regional and global scale in all fields of research. The clue is...

From Arabia Felix to the Lands Trampled by Tyranny; or, the Picture of the Arab World in the Literature of Polish Enlightenment

Anna Kupiszewska
Folia Orientalia wydawane są od 1959 roku przez Komisję Orientalistyczną Oddziału PAN w Krakowie. Folia Orientalia są rocznikiem o zasięgu światowym, reprezentującym szeroko pojęte humanistyczne studia orientalistyczne, obejmujące arabistykę, iranistykę, turkologię, afrykanistykę, indologię, zwłaszcza tematykę językoznawczą (głównie językoznawstwo porównawcze afroazjatyckie), literaturoznawczą, historyczną, archeologiczną, kulturoznawczą, religioznawczą oraz związaną z historią sztuki, głównie z terenów Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki. Folia Orientalia publikują wyłącznie artykuły naukowe oraz recenzje prac naukowych. Języki publikacji: angielski (podstawowy), francuski,...

Druzes and Slavs between History and Fiction: the (Hi)Story of Ḥannā Ya‛qūbin the Novel \"The Druze of Belgrade\" by Rabī‛ Ǧābir

František Ondráš
Folia Orientalia wydawane są od 1959 roku przez Komisję Orientalistyczną Oddziału PAN w Krakowie. Folia Orientalia są rocznikiem o zasięgu światowym, reprezentującym szeroko pojęte humanistyczne studia orientalistyczne, obejmujące arabistykę, iranistykę, turkologię, afrykanistykę, indologię, zwłaszcza tematykę językoznawczą (głównie językoznawstwo porównawcze afroazjatyckie), literaturoznawczą, historyczną, archeologiczną, kulturoznawczą, religioznawczą oraz związaną z historią sztuki, głównie z terenów Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki. Folia Orientalia publikują wyłącznie artykuły naukowe oraz recenzje prac naukowych. Języki publikacji: angielski (podstawowy), francuski,...

An enhanced XFEM for the discontinuous Poisson problem

Paweł Stąpór
In the paper, the extended finite element method (XFEM) is combined with a recovery procedure in the analysis of the discontinuous Poisson problem. The model considers the weak as well as the strong discontinuity. Computationally efficient low-order finite elements provided good convergence are used. The combination of the XFEM with a recovery procedure allows for optimal convergence rates in the gradient i.e. as the same order as the primary solution. The discontinuity is modelled independently...

Evaluation of skull bone structures in CT imaging

Andrzej Ryniewicz, Wojciech Ryniewicz, Stanisław Wyrąbek & Łukasz Bojko
At the current stage of diagnostics and therapy, it is necessary to perform a geometric evaluation of facial skull bone structures basing upon virtually reconstructed objects or replicated objects with reverse engineering. The objective hereof is an analysis of imaging precision for cranial bone structures basing upon spiral tomography and in relation to the reference model with the use of laser scanning. Evaluated was the precision of skull reconstruction in 3D printing, and it was...

El-Nino effect on reservoir capacity reliability: Case study of Sumi dam, Sumbawa Island, Indonesia

Journal of Water and Land Development - is a peer reviewed research journal published in English. Journal has been published continually since 1998. From 2013, the journal is published quarterly in the spring, summer, autumn, and winter. In 2011 and 2012 the journal was published twice a year, and between 1998 and 2010 it was published as a yearbook. . Papers may report the results of experiments, theoretical analyses, design of machines and mechanization systems,...

Spatialization of water erosion using analytic hierarchy process (AHP) method in the high valley of the Medjerda, eastern Algeria

Journal of Water and Land Development - is a peer reviewed research journal published in English. Journal has been published continually since 1998. From 2013, the journal is published quarterly in the spring, summer, autumn, and winter. In 2011 and 2012 the journal was published twice a year, and between 1998 and 2010 it was published as a yearbook. . Papers may report the results of experiments, theoretical analyses, design of machines and mechanization systems,...

Lightweight prefabricated floating buildings for shallow inland waters. Design and construction of the floating hotel apartment in Poland

Journal of Water and Land Development - is a peer reviewed research journal published in English. Journal has been published continually since 1998. From 2013, the journal is published quarterly in the spring, summer, autumn, and winter. In 2011 and 2012 the journal was published twice a year, and between 1998 and 2010 it was published as a yearbook. . Papers may report the results of experiments, theoretical analyses, design of machines and mechanization systems,...

Evaluation of the tourism and recreational space of Lubaczowski County, Poland

Journal of Water and Land Development - is a peer reviewed research journal published in English. Journal has been published continually since 1998. From 2013, the journal is published quarterly in the spring, summer, autumn, and winter. In 2011 and 2012 the journal was published twice a year, and between 1998 and 2010 it was published as a yearbook. . Papers may report the results of experiments, theoretical analyses, design of machines and mechanization systems,...

Economic and political implications for Poland remaining outside the Eurozone

Stanisław Gomułka
Quarterly NAUKA is the official scientific journal of the Polish Academy of Sciences. The quarterly is publishing the reviewed original research papers and reviews articles from various fields of science, as well as articles devoted to the current problems concerning organization of science and higher education. The journal is intended to the whole scientific society and to all interested in recent problems of science and higher education.

University in the scientific and public-social sphere of life

Stanisław Gajda
Quarterly NAUKA is the official scientific journal of the Polish Academy of Sciences. The quarterly is publishing the reviewed original research papers and reviews articles from various fields of science, as well as articles devoted to the current problems concerning organization of science and higher education. The journal is intended to the whole scientific society and to all interested in recent problems of science and higher education.

Registration Year

  • 2019
    2,215

Resource Types

  • Text
    2,165
  • Other
    50