757 Works

(:unav)

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering...

Zarządzanie rozwojem w obszarze funkcjonalnym Gdańsk‑Gdynia-Sopot – podejście terytorialne

Dorota Kamrowska-Załuska

Konkurencyjność Obszaru Funkcjonalnego Kielc w województwie świętokrzyskim

Andrzej Pawlik & Paweł Dziekański

Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni poprzemysłowej szansą rozwoju miasta Starachowice

Alina Maciejewska & Marianna Ulanicka

Wiejskie układy przestrzenno-funkcjonalnei kompozycyjne jako zalążki centrów lokalnych KrOF-u

Dorota Jopek & Laura Klimczak

Problemy jakości kształcenia kadr dla gospodarki przestrzennej w Polsce

Paweł Churski

Wstęp

Krystyna Solarek

(Nie)dostępność budynków użyteczności publicznej w procesie inwestycyjnym

Anna Bać

Wehikuły procesów rozwoju – od miasta możliwości do miasta korzyści.

Zbigniew Przygodzki

Miasto przełomu ideowego w drodze kreowania przyszłości na przykładzie Wrocławia w pierwszej połowie XXI w.

Dorota Rynio

Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie – ujęcie teoretyczne i praktyczne

Anna Jasińska-Biliczak

Modernizm w niemieckim Szczecinie w dwudziestoleciu międzywojennym i polskim Szczecinie lat powojennych

Ryszard Długopolski

Modernistyczne osiedla warszawskie i wybranez agadnienia przebudowy śródmieścia w okresie międzywojennym

Krystyna Guranowska-Gruszecka

Problemy mieszkaniowe w budującej się Gdyni,\"mieście poszukiwaczy złota\"

Anna Orchowska-Smolińska

(:unav)

Archives of Metallurgy and Materials is a quarterly of Polish Academy of Sciences and Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, which publishes original scientific papers and reviews in the fields of metallurgy and materials science. Papers with focus on synthesis, processing and properties of metal materials, including thermodynamic and physical properties, phase relations, and their relation to microstructure of materials are of particular interest. IMPACT FACTOR 2019: 0.586 ...

Monitorowanie polityki na poziomie regionalnym przez statystykę publiczną

Dominika Rogalińska
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

(:unav)

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering...

(:unav)

Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

(:unav)

Archives of Foundry Engineering continues the publishing activity started by Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences (PAN) in Katowice in 1978. The initiator of it was the first Chairman Professor Dr Eng. Wacław Sakwa – Corresponding Member of PAN, Honorary Doctor of Czestochowa University of Technology and Silesian University of Technology. This periodical first name was „Solidification of Metals and Alloys” , and made possible to publish the results of works achieved in...

(:unav)

The periodical was created in 1954 by Polish Academy of Science (PAS). The Institute of Fundamental Technological Research and The Committee of Civil and Water Engineering of the PAS was an editor till 2014. Since that date the new co-owner, it means Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology, began publish that periodical. From the beginning it was quarterly. At the moment the volume of one number is about 14÷15 papers. It is available...

(:unav)

Studia Quaternaria. An International Multidisciplinary Journal of Quaternary Research is an official journal of the Committee for Quaternary Research of the Polish Academy of Sciences, the national representative of International Union for Quaternary Research. The journal has emerged from the journal Quaternary Studies in Poland, which had been issued irregularly since 1979. Studia Quaternaria is an interdisciplinary journal, concerning the Quaternary on local, regional and global scale in all fields of research. The clue is...

Zróżnicowanie polityki rozwoju na przykładzie powiatów janowskiego i miechowskiego

Michał Bil
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (Biuletyn KPZK) to najstarsze wydawnictwo Komitetu ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. Do końca 2018 roku wydane zostały 272 numery regularne, 7 numerów poufnych (seria A) oraz jedna publikacja jako numer specjalny. Biuletyn KPZK PAN od początku swego istnienia był czasopismem publikującym: ekspertyzy, dyskusje, artykuły naukowe dotyczące przeglądu aktualnych problemów związanych z problematyką planowania zagospodarowania przestrzennego oraz regionalistyki. Każdy z tomów biuletynu poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu i opatrzony tytułem...

(:unav)

The periodical was created in 1954 by Polish Academy of Science (PAS). The Institute of Fundamental Technological Research and The Committee of Civil and Water Engineering of the PAS was an editor till 2014. Since that date the new co-owner, it means Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology, began publish that periodical. From the beginning it was quarterly. At the moment the volume of one number is about 14÷15 papers. It is available...

Sprawstwo kobiet w organizacjach katolickich

Katarzyna Leszczyńska
„Studia Socjologiczne” są kwartalnikiem polskiego środowiska socjologicznego. Ukazują się nieprzerwanie od 1961 roku. Wydawcami są Polska Akademia Nauk, działająca poprzez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologii, a od 2013 roku Wydział Filozofii i Socjologii UW. „Studia Socjologiczne” publikują artykuły ze wszystkich dziedzin socjologii, i z dyscyplin pokrewnych, jeśli problematyka ujęta jest z perspektywy socjologicznej. Preferujemy teksty zaawansowane teoretycznie, zorientowane empirycznie, nowatorskie w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. Nasze łamy otwarte są dla polemik i debat...

Dylematy etyczne w badaniu pary intymnej. Doświadczenia z pracy badawczej

Joanna Mizielińska, Agata Stasińska, Magdalena Żadkowska & Mateusz Halawa
„Studia Socjologiczne” są kwartalnikiem polskiego środowiska socjologicznego. Ukazują się nieprzerwanie od 1961 roku. Wydawcami są Polska Akademia Nauk, działająca poprzez Instytut Filozofii i Socjologii oraz Komitet Socjologii, a od 2013 roku Wydział Filozofii i Socjologii UW. „Studia Socjologiczne” publikują artykuły ze wszystkich dziedzin socjologii, i z dyscyplin pokrewnych, jeśli problematyka ujęta jest z perspektywy socjologicznej. Preferujemy teksty zaawansowane teoretycznie, zorientowane empirycznie, nowatorskie w warstwie koncepcyjnej i metodologicznej. Nasze łamy otwarte są dla polemik i debat...

Registration Year

 • 2020
  64
 • 2019
  65
 • 2018
  621
 • 2017
  7

Resource Types

 • Other
  757