176 Works

Dysfagia ustno-gardłowa w ostrej fazie udaru mózgu – czynniki prognostyczne zaburzeń połykania oraz korelacja lokalizacji uszkodzenia OUN z objawami dysfagii

Małgorzata Polit, Joanna Chmielewska-Walczak, Katarzyna Stopińska & Izabela Domitrz

Osobowościowe uwarunkowania dynamiki wypowiedzi o emocjach

Kalina Kosacka

Ocena zgryzu u osób z wadami wymowy. Wskazówki dla logopedów

Monika Łuszczuk

Struktura pojęcia smutek u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Natalia Jach-Salamon

Wczesna stymulacja dzieci z zespołem Downa – budowanie dróg nerwowych podczas ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych

Małgorzata Kuśnierz & Zdzisława Orłowska-Popek

Deficyty poznawcze w alalii

Ewa Bielenda-Mazur

Potrzeba programowania języka polskiego dzieci dwujęzycznych w świetle badań włoskich

Marta Korendo & Marzena Błasiak-Tytuła

Tekst pisany w zespole Aspergera

Łukasz Maj

Sprzężona terapia czynnościowej dysfonii hiperfunkcjonalnej

Anna Wojnarowska

Język w świetle badań nad komunikowaniem się dzieci z uszkodzeniami słuchu

Kazimiera Krakowiak

Motoryka artykulacyjna a status fizyczny i sprawność mięśni oddechowych dzieci z wadą wymowy

Anna Zwierzchowska, Katarzyna Ita Bienkowska & Piotr Jurczak

Komunikowanie się osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym w świetle badań longitudinalnych

Urszula Mirecka & Emilia Szczypka

Zespół psychoorganiczny wieku rozwojowego w diagnozie i terapii logopedycznej

Jolanta Panasiuk
Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami przedniej części płatów czołowych we wczesnym etapie życia nie wynikają z trudności stricte językowych – jak w przypadkach alalii, czy realizacyjnych – jak w przypadkach dyzartrii, lecz spowodowane są zakłóceniami sterującej funkcji słowa i przejawiają się jako zakłócenia interakcji językowych, trudności w opanowaniu językowych reguł pragmatycznych i realizowaniu emocjonalnej, informacyjnej, działania i modalnej funkcji wypowiedzi. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w odniesieniu dzieci z uszkodzeniem przednich części mózgu we...

Sprawności interakcyjne dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju – autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Kamila Bigos
Niniejszy artykuł stanowi próbę zastosowania teorii interakcji do analizy zachowań 8-letniego dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju – autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną1 w stopniu umiarkowanym. Autyzm, rozumiany jako całościowe zaburzenie rozwojowe, w zdecydowanej większości przypadków współwystępuje z niepełnosprawnością intelektualną, która dotyczy nie tylko sfery poznawczej, ale również możliwości społecznych i adaptacyjnych. Stąd w artykule podjęto próbę zróżnicowania mechanizmów doprowadzających do interferencji objawów zaburzeń interakcji dziecka ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju

Instrumentalne badanie FEES w ocenie zaburzeń połykania u chorych z naczyniopochodnym uszkodzeniem OUN – wady i zalety

Piotr Misiowiec, Edyta Zomkowska, Natalia Jarmołowicz-Aniołkowska & Maria Hortis-Dzierzbicka

O popularnych, lecz dyskusyjnych ćwiczeniach języka w przypadku obwodowych zaburzeń artykulacji

DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA & Barbara Sambor

Registration Year

 • 2022
  10
 • 2021
  166

Resource Types

 • Text
  116
 • Journal Article
  54
 • Peer Review
  6

Affiliations

 • Maria Curie-Skłodowska University
  76
 • University of Łódź
  12
 • University of Silesia
  11
 • Pedagogical University of Kraków
  11
 • University of Warsaw
  11
 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities
  9
 • Medical University of Lublin
  7
 • University of Gdańsk
  6
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  6
 • University of Szczecin
  5