373 Works

Trializm administracyjny w Polsce po II wojnie światowej. Przykład województwa lubelskiego (1944–1950)

Waldemar Piotr Kozyra

Polscy romaniści w czasie II wojny światowej

Bożena Czech-Jezierska

Wpływ stanu wojennego w Polsce na status prawny związków zawodowych

Marcin Kazimierczuk

Własność i dziedziczenie w polskiej konstytucji z 1997 r. (na tle uregulowań konstytucji wybranych państw)

Halina Zieba-Zalucka

Wpływ ustawodawstwa unijnego na stosowanie nowych technologii w instytucjach prawnofinansowych

Irena Czaja-Hliniak

Interwencja NATO w Jugosławii w 1999 roku. W dwudziestą rocznicę ataku – przyczyny i konsekwencje

Danuta Gibas-Krzak

Krzysztof Tlałka, Somalia. Upadek i odbudowa

Dominika Gawron

Podstawy prawne rozwoju kadr oficerskich w polskiej marynarce handlowej w latach 1920–1939

Judyta Dworas-Kulik

Struktura jednostek administracyjno-terytorialnych województwa białostockiego w latach 1939–1945

Bartosz Kamil Truszkowski

Sprawozdanie z XIX Konferencji Naukowej „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo”

Małgorzata Kalemba-Drożdż

Wprowadzenie

Piotr Kopiński

Samorząd miejski w Lublinie w początkach II Rzeczypospolitej

Mariola Szewczak-Daniel

The Legal Protection of the Personality Right in the Romanian Civil Legislation

Florina Ramona Duminică

Wadliwe opinie biegłych jako przyczyna pomyłek sądowych w polskim procesie karnym. Sygnalizacje możliwości naprawczych

Aleksandra Szaplonczay

Stosunek polskich elit do prawa francuskiego po upadku Napoleona – zarys problemu

Michał Gałędek & Anna Klimaszewska

Związki szlachty śląskiej z Polską

Marek Cetwiński

Ochrona unijnych oznaczeń geograficznych w stosunkach handlowych Unii Europejskiej z Kanadą w świetle umowy CETA

Agnieszka Hajdukiewicz

Procesy dezintegracji w gospodarce światowej – aspekty ekonomiczne i polityczne

Kazimierz Starzyk

German Chinapolitik in the Era of the Belt and Road Initiative

Joanna Ciesielska-Klikowska

Brexit – analiza wielopłaszczyznowa możliwych skutków

Katarzyna Żukrowska

Niemcy wobec wyzwań współpracy Unii Europejskiej z Chinami w drugiej dekadzie XXI wieku

Beata Molo

The image of Prime Ministers Ewa Kopacz, Beata Szydło and Donald Tusk in the Czech portal iDnes

Katarzyna Giereło-Klimaszewska & Joanna Gajda

Waga udziału w Studenckiej Poradni Prawnej w trakcie edukacji studenta prawa

Kamil Najjar

Registration Year

 • 2020
  290
 • 2019
  83

Resource Types

 • Text
  373

Affiliations

 • Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
  58
 • Maria Curie-Skłodowska University
  8
 • University of Łódź
  8
 • University of Gdańsk
  4
 • John Paul II Catholic University of Lublin
  4
 • University of Silesia
  3
 • Jagiellonian University
  3
 • University of Wrocław
  2
 • Nicolaus Copernicus University
  1
 • Społeczna Akademia Nauk
  1