833 Works

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 10 (2016): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Kulturą I Polityką In Gremium. Studia Nad Historią
Tom 10

PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE W DOBIE EUROPEJSKICH (R)EWOLUCJI POKOJOWYCH

Iwona Korcz
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AT THE TIME OF EUROPEAN NON-VIOLENT (R)EVOLUTIONS This article is devoted to the idea of transformational leadership within the context of European non-violent revolutions. It comprises of three parts. The first one covers the idea of a revolution viewed as a sign of social change, but shown from both internal and external perspectives. There follows a discussion on various revolutions' concepts such as: behavioral, psychological, structural and political ones. The author further analyses...

KAMPANIA PROPAGANDOWA W SPRAWIE ORĘDZIA BISKUPÓW POLSKICH DO BISKUPÓW NIEMIECKICH Z 1965 ROKU W ŚWIETLE PRASY Z WROCŁAWIA I ZIELONEJ GÓRY

Sławomir Krzyżanowski
PROPAGANDA CAMPAIGN ON THE LETTER OF RECONCILIATION OF THE POLISH BISHOPS TO THE GERMAN BISHOPS AS OF 1965 IN THE LIGHT OF WROCŁAW 'S AND ZIELONA GÓRA'S NEWS MEDIA The article is devoted to a significant event, namely the creation of the memorable Letter of Reconciliation of the Polish Bishops to the German Bishops as of 18 November 1965. "This fact undoubtedly contributed to the breach of the deadlock in the Polish German relationship following...

IDEA ZWIĄZKU ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO W LATACH 30. XX WIEKU OPARTEGO NA UNII POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Dariusz Miszewski

GENEZA l POCZĄTKI PISMA NEOGOTYCKIEGO NA TERYTORIUM NIEMIECKOJĘZYCZNEJ EUROPY

Agata Miżdał

Walter Leitsch, Sigismund III. von Polen und Jan Zamoyski. Die Rolle Estland in der Rivalitiät zwischen Konig und Hetman, Verlag der Ósterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2006, ss. 289

Przemysław Szpaczyński
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 3 (2009): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Ewangelicy na Górnym Śląsku w ruchu oporu wobec hitleryzmu i stalinizmu (1939-1946), red. Jan Szturc, Wydawnictwo \"Głos Życia\"- Muzeum Śląskie, Katowice 2007, ss. 112

Ryszard Michalak
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 3 (2009): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Anthony D. Smith, Kulturowe podstawy narodów: Hierarchia, przymierze i republika, przekład Wojciech Usakiewicz, Kraków 2009, ss. 262

Piotr Drzewiński
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 5 (2011): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

ANNA BOLEYN I REFORMATORSKI OBÓZ HUMANISTÓW

Marek Smoluk
ANNE BOLEYN AND HER REFORMATORY FACTION OF HUMANISTS Annc Bolcyn is usually associatcd with Henry VIII's second wife and mother of Elizabeth- thc future Queen of England. Anne Boleyn's position as an advocate of reforms and patron of Protestants is often omitted in numerous historical works. The principal aim of this paper is to present her in this less commonly known light and assess thc activities of her reformatory faction The paper provides evidence that...

Pochodzenie i poczucie wspólnoty regionalnej wśród mnichów na Pustyni Judzkiej w V i VI wieku – na podstawie Żywotów mnichów palestyńskich Cyryla ze Scytopolis

Kamilla Twardowska
Origin and the sense of regional community among monks in Judaean Desert in the 5th and 6th century – based on ‘The lives of Palestinian monks’ by Cyril of Scythopolis The work by Cyril of Scythopolis titled ‘The lives of the Monks of Palestine’ is an irreplaceable source of knowledge to reveal a range of aspects connected with the beginning and flourishing of monasticism in the Judaean Desert. Palestinian monasticism, multi-ethnic in its source, managed...

Między socjologią polityki a antropologią polityki

Piotr Drzewiński
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 6 (2012): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Widziane z zewnątrz I Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Maria Barbara Piechowiak Topolska
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 6 (2012): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

REGUŁA PIERWOTNA ZAKONU UBOGICH RYCERZY CHRYSTUSA I ŚWIĄTYNI SALOMONA

Kamil Wasilkiewicz
THE LATIN RULE OF THE POOR KNIGHTS OF CHRIST AND THE TEMPLE OF SOLOMON The Latin Rule of the Knights of the Temple of Solomon was created between 1119 and 1128. It was written, edited and approved during the synod in Troyes in January 1128 and included 72 articles referring to the most important issues for the Knights Templars. The content of the Latin Rule was clearly influenced by st. Bernard from Clairvaux as many...

HUMANIZM A EDUKACJA DZIECI HENRYKA VIII

Marek Smoluk
HUMANISM AND ROYAL EDUCATION OF HENRY VIII’ CHILDREN S u m m a r y With the advent of humanism in England, native scholars were increasingly aware that if they were to be successful, the two distinct fields in which they had to inculcate humanistic ideas were the king’s court and the universities. In order gain authorisation to practise in the lecture rooms and to encourage their students to take an interest in the study...

„WAZOWIE” CZY NASTĘPCY I PRZEDSTAWICIELE DYNASTII JAGIELLONÓW?

Przemysław Szpaczyński

(Not) Crossing Borders: Reader on the Borderland of Meanings

Sergej Legeza
The article discusses the transformation of the Other’s concept in Post-Soviet popular culture, as well as the transformation of perception of “Self” and “Other” due to the emergence of real (state) and cultural borders and demarcations, which appear during the reader-text interaction. The paper explores such novels as M. Galina’s “Autochthony” and “The Little Glusha”, and V. Arenev’s “Gunpowder of the Dragon Bones”, to identify the types of the reader’s comprehension. The readers, in their...

Zygmunt III a Kościół w Rzeczypospolitej. Na marginesie książki Dariusza Kuźminy, Wazowie a Kościół w Rzeczypospolitej, ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 352

Przemysław Szpaczyński
In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 10 (2016): In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Działania 2 Poznańskiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza przeciwko grupom zbrojnym na terenie pogranicza

Michał Trojanowski
Operations of 2nd Poznań Border Guard Forces (pl. Wojska Ochrony Pogranicza) against armed groups in the border area This formation was participating in consolidation of the political system imposed by Moscow. It secured public order and organized armed operations within the area of its jurisdiction i.e. Krosno, Słubice and Gubin County, against armed groups. During these operations, it mainly encountered militias of criminal nature. In the responsibility sector of members of the Krosno Border Guard...

„Sammlung Ogoleit”: Goethe, Faust, Bauer.

Ewa Nodzyńska
Sammlung Ogoleit”: Goethe, Faust, Bauer. ZIELONA GÓRA PART OF THE COLLECTION OF WILHELM OGOLEIT – A BOOK SELLER AND COLLECTOR FROM GORZÓW Landsberg, Richtstrasse 8. The bookshop under the sign “Buch-Kunst-u. Musikalienhandlung”. Almost for fifty years, from the end of the 19th century until the year 1945 the above address was well known to all the lovers of the classical German poetry. This was due to the book seller and collector Wilhelm Ogoleit (1869-1953) who...

OSSA QUIRINI. ROMULUS’ MORTALITY AND APOTHEOSIS BETWEEN CAESAR AND AUGUSTUS

Diana Guarisco
OSSA QUIRINI. ŚMIERTELNOŚĆ I APOTEO ZA ROMOULUSA MIĘDZY AUGUSTEM A CEZAREM Powszechnie uważa się, że tradycja związana z apoteozą Romulusa i jego transformacją w boga Kwiryna miała znaczenie w ideologicznym i historyczno-religijnym procesie, który doprowadził do apoteozy Cezara i Augusta. Nie można jednak pomijać pewnych różnic. Romulus zyskał nieśmiertelność tylko dlatego, że stał się Kwirynem: Kwiryn był bogiem, Romulus zaś był człowiekiem. Portret Romulusa był demonstrowany w czasie pogrzebów jego potomków. Co więcej, mówiło się,...

ARCHITEKTURA DWORU I PAŁACU W PRZYTOKU

Katarzyna Adamek-Pujszo
W przeszłości w Przytoku znajdowały się dwie szlacheckie siedziby mieszkalne: późnorenesansowy dwór (nieistniejący) i neorenesansowy pałac. Z opisów F.A. Zimmermanna (1791) oraz O. Frühbusa (1841) wynika, że dwór, wzniesiony w latach 1596-1597 przez Joachima von Stentscha, składał się z korpusu i jednego skrzydła, miał zatem rzut litery „L”. W elewacji korpusu umieszczony był portal, a elewacje wieńczyły szczyty. Na początku XVIII w. dodano drugie skrzydło, które przed 1791 r. rozbudowano. W I ćwierćwieczu XIX w....

DZIEJE PRZYTOKU W ŚREDNIOWIECZU

Joanna Karczewska
Artykuł prezentuje średniowieczne dzieje podzielonogórskiej wsi Przytok. Skupiono się na przedstawieniu dziejów rodzin posiadających Przytok w średniowieczu, czyli Quoss, Schaffgotsch i Burgsdorf. Omówiono także etymologię nazwy wsi na tle toponomastyki okolicy. Zawarto również informacje dotyczące miejscowego dworu, kościoła i przynależności parafialnej.

PRAEFATIONES MINORES: PROLOGI WEWNĘTRZNE W AB URBE CONDITA LIWIUSZA

Jakub Pigoń
Oprócz słynnej praefatio (maior), czyli autorskiego wprowadzenia do Ab Urbe condita jako całości, w zachowanej części dzieła Liwiusza można znaleźć też cztery prologi wewnętrzne (tu nazywane praefationes minores). Pojawiają się one na początku księgi II, VI, XXI i XXXI. W niniejszym artykule najpierw krótko przedstawiono funkcję i tematykę prologów, zwłaszcza wewnętrznych, w historiografii grecko-rzymskiej; potem poddano obszerniejszej analizie cztery praefationes minores Liwiusza. Szczególną uwagę zwrócono na elementy łączące wewnętrzne prologi z wstępem do całego dzieła...

Registration Year

 • 2020
  128
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  832
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  21
 • University of Wrocław
  3
 • University of Silesia
  3
 • University of Łódź
  2
 • University of Hradec Králové
  2
 • Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University
  1
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1
 • University of Gdańsk
  1
 • European University Viadrina
  1