3 Works

DYREKTOR SZKOŁY – MIĘDZY OPIEKUNEM A KOMPETENTNYM ZARZĄDCĄ

Małgorzata Prokosz & Zuzana Truhlářová

EDUCATION OF ELDERLY PEOPLE ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF THE THIRD AGE UNIVERSITIES IN POLAND AND SLOVAKIA

Agnieszka Nowicka & Pavol Kopinec

(NIE)WIDZIALNE GRANICE W RELACJACH POLSKO-NIEMIECKICH W ŚWIETLE BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ

Elżbieta Opiłowska
Upadek żelaznej kurtyny, zjednoczenie Niemiec i przystąpienie Polski do UE otworzyły nowy rozdział w relacjach polsko-niemieckich. Wokresie transformacji Niemcy postrzegane były w Polsce jako adwokat polskich interesów w Europie. Po przystąpieniu Polski do UE w 2004 roku, a następnie do strefy Schengen w 2007 roku zniknęły ostatnie „widzialne” granice między Polską a Niemcami. Nie oznacza to jednak, że niewidzialne granice w postaci zaszłości historycznych, wzajemnych uprzedzeń i stereotypów automatycznie zniknęły. Mój artykuł ma na celu...

Registration Year

 • 2020
  3

Resource Types

 • Text
  3

Affiliations

 • University of Wrocław
  3
 • Comenius University
  1
 • University of Hradec Králové
  1