960 Works

EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA A GRUNDTVIGIAŃSKA KONCEPCJA „SZKOŁY DLA ŻYCIA\"

Tomasz Maliszewski

METODA ETNOGRAFICZNA JAKO PERSPEKTYWA POZNAWANIA NIEKTÓRYCH ZJAWISK PEDAGOGICZNYCH

Joanna Kłodkowska

METODA ANALIZY PROGRAMÓW W NIEMIECKIEJ I POLSKIEJ TEORII I PRAKTYCE EDUKACJI DOROSŁYCH

Hanna Solarczyk-Szwec

OPRACOWYWANIE ZAPOTRZEBOWANIA I OFERT EDUKACYJNYCH JAKO PROCES NEGOCJACJI

Inga Börjesson & Ulrike Zimmermann

DOŚWIADCZANIE DOROSŁOŚCI W BYCIU STUDENTEM. FRAGMENT BADANIA FENOMENOGRAFICZNEGO

Alicja Jurgiel

Problem: yours - strangers and the convention of a sensational novel. Kotowski Śmierć na placu Lalek

Jakub Z. Lichański
The subject of the analysis is a novel by Krzysztof Kotowski. Death at the Puppet Square (Kotowski 2011). This novel combines four narrative plans: a sensational novel, a psychological novel, a metaphysical plan, a novel of the sf. This novel is juxtaposed with another novel by this author, namely the Festival of Lights, which is a "classic" police novel (Kotowski 2013), and also with the novel of Dominik W. Rettinger Talizmany (Rettinger 2017), though reaching...

Implementacja koncepcji płci społeczno-kulturowej we współczesnych badaniach społecznych

Edyta Mianowska & Emilia Paprzycka

Literature, Tradition and Popular Culture (Through the First Macedonian Feature Film Frosina)

Bijlana Rajčinova-Nikolova
The purpose of the research is to explore the role and the function of the tradition on the construction of the literature and of the film and of the popular culture on the deconstruction of the literature and of the film and changing their meaning depending from the current events and needs. An opportunity for realization of the goal is an interpreting the meanings of terms literature, film, popular culture and tradition, and analytical discursive...

Heuristic search of exact biclusters in binary data

Marcin Michalak, Roman Jaksik & Dominik Ślęzak

The Perception of English by Polish and Lithuanian University Students: Implications for Higher Education

Małgorzata Karczewska & Vaida Žegunienė
Język angielski jest obecnie językiem globalnym, lingua franca komunikacji międzynarodowej, zarówno służbowej, jak i prywatnej. Aby dowiedzieć się, jak jego wpływ na inne języki i rola w kreowaniu świadomości globalnej są faktycznie postrzegane, przeprowadzono badanie wśród polskich i litewskich studentów. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie są przedstawione w ujęciu porównawczym polsko-litewskim, aby dostrzec podobieństwa i różnice pomiędzy ankietowanymi z dwóch europejskich krajów, które zostały członkami Unii Europejskiej w 2004 i od tamtej pory szybko...

Car Piotr (927–969) w „Opowieści proroka Izajasza”. Kilka uwag

Mirosław Jerzy Leszka
Opowieść proroka Izajasza zaliczana jest do nurtu literatury historyczno-apokaliptycznej. Powstała w epoce, w której ziemie bułgarskie były włączone w skład cesarstwa bizantyńskiego. Odnaleźć w niej możemy niezwykle ciekawy przekaz na temat Piotra. Anonimowy autor analizowanego utworu podkreśla fakt, że życie cara było bezgrzeszne i pędzone w czystości. Piotr stał na czele wybranego przez Boga ludu, podobnie jak cesarz bizantyński. Powiązanie jego osoby z Konstantynem I Wielkim/Konstantynem VII Porfirogenetą zrównuje go z władcami Konstantynopola. Tendencja ta...

Traubenmadonna w kulturze winiarskiej nad Mozelą w Niemczech (wybrane przykłady)

Angelika Krawiec
W artykule omówiony został wizerunek Madonny przedstawianej z winnymi atrybutami w kulturze winiarskiej nad Mozelą w Niemczech w kontekście tradycji europejskiej tych przedstawień. Symbolika winnego krzewu, winogrona i wina jest ściśle zakorzeniona w tradycji chrześcijańskiej od najdawniejszych czasów. Owoc winorośli oraz wino z niego wytwarzane symbolizuje ofiarę i krew Zbawiciela, która była przelana za grzechy świata. Wizerunki Traubenmadonny nawiązują do tej symboliki. Przykłady tego rodzaju przedstawień występujące w Dolinie Mozeli potwierdzają znaczenie i specyfikę tego...

POGLĄDY MŁODZIEŻY NA TEMAT SEKT

Agnieszka Dziublewska

JAWNE I UKRYTE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI STUDIUM AKTORSKIEGO PRZY TEATRZE IM. STEFANA JARACZA W OLSZTYNIE

Małgorzata Dankowska

ASPEKTY „NIERÓWNEJ RÓWNOŚCI\" W PORADNICTWIE ZAWODOWYM

Marcin Szumigraj

UWARUNKOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WOJSKU

Wojciech Horyń

KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE LUDZI DOROSŁYCH

Małgorzata Olejarz

WYKORZYSTANIE METODY BIOGRAFICZNEJ W PSYCHOLOGICZNYCH I EDUKACYJNYCH BADANIACH NAD KOBIETAMI W POLSCE

Edyta Zierkiewicz & Bogna Bartosz

PRZEMIANY W ŚWIADOMOŚCI NIEMCÓW JAKO REZULTAT WYMIANY KULTURALNEJ

Dorota Barwińska

TELEWIZJA I EDUKACJA CZYLI CZEGO MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ Z SERIALU

Witold Jakubowski

0 SAMOKSZTAŁCENIU W UJĘCIU FRANCISZKA URBAŃCZYKA

Danuta Sobiesiak

EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ I KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

Anna Walulik

Registration Year

 • 2021
  15
 • 2020
  240
 • 2019
  705

Resource Types

 • Text
  959
 • Data Paper
  1

Affiliations

 • University of Zielona Góra
  23
 • Warsaw University of Life Sciences
  16
 • University of Wrocław
  3
 • University of Silesia
  3
 • University of Łódź
  3
 • National Academy of Sciences of Armenia
  2
 • University of Hradec Králové
  2
 • Makhambet Utemisov West Kazakhstan State University
  1
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
  1
 • Nicolaus Copernicus University
  1