60 Works

Poetycka biografia emigrantki w Opowieści o cudzoziemcach Józefy Radzymińskiej

Nina Pielacińska

GROTESKA JAKO ESTETYCZNA ODPOWIEDŹ NA POSTULAT DĄŻENIA DO REALNOŚCI – UWAGI O TWÓRCZOŚCI KAROLA IRZYKOWSKIEGO

Dorota Dąbrowska

Przymiotnik covidowy jako klucz do rozumienia rzeczywistości w czasie pandemii

Jolanta Józwiak

Wartościowanie osób z otyłością w polskim wordnecie

Dorota Pazio-Wlazłowska

ONLINE LEARNING IN HIGHER EDUCATION UNDER PANDEMIC AND WAR: THE INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Irena Kudlińska & Natalia Mospan

DECODING THE VIRUS: BLENDING PATTERNS BEHIND THE NAME “SARS-CoV-2”

Anna Bajerowska

Święty Antoni od zguby broni. Stereotyp świętego Antoniego w polskiej tradycji ludowej

Agata Bielak

“The dead and gone. The dying and the going”1 : S. Beckett’s A Piece of Monologue and C. Churchill’s Here We Go

Anna Suwalska-Kołecka

Polski leksem dziecko i angielski leksem felicity jako wyrazy pokrewne: studium etymologiczno-historyczne

Angelina Żyśko

Egzamin na tłumacza przysięgłego w kontekście praktyki wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Agnieszka Pietrzak

Tajemnica kobiecego uśmiechu. Rozważania wokół wiersza Stanisława Grochowiaka Nieznajoma z Sekwany i innych tekstów kultury na zajęciach polskiego w liceum

Magdalena Marzec-Jóźwicka

Cielesność w Chmurdalii Joanny Bator

Daria Targosz

Różne wymiary prototypów w analizie oryginału i przekładu

Jolanta Jóźwiak

Polemika Józefa Mehoffera z hrabią Karolem Lanckorońskim jako przedmiot refleksji estetycznej Berty Zuckerkandl

Katarzyna Świdnicka

The evidential values encoded by selected verbs of perception in Polish

Elżbieta Łukasiewicz

Ambiwalencje bliskości i obcości w granicach „małej ojczyzny”

Katarzyna Rytlewska

Metafora jako tworzywo cyklu poetyckiego Domus aurea Wincentego Korab-Brzozowskiego

Bartłomiej Borek

Utracone przestrzenie i obcy świat w emigracyjnej dramaturgii Jewreinowa

Jadwiga Gracla

Аксиологическая парадигма музыкального произведения

Małgorzata Rusak

Онлайн обучение в условиях пандемии

Irena Kudlińska & Natalia Mospan

Der Klügere impft nach – innovative Transformationen von Sprichwörtern während der SARS-COV-2-Pandemie

Anna Gabryel

Zjawisko onomatopei jako złożone zagadnienie w procesie przekładu wierszy Juliana Tuwima dla dzieci na język niemiecki

Maria Migodzińska

Registration Year

 • 2023
  22
 • 2022
  18
 • 2021
  20

Resource Types

 • Journal Article
  60

Affiliations

 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  9
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
  5
 • University of Economy in Bydgoszcz
  5
 • John Paul II Catholic University of Lublin
  4
 • University of Łódź
  4
 • University of Szczecin
  4
 • Maria Curie-Skłodowska University
  3
 • University of Warsaw
  3
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  3
 • University of Wrocław
  2