3 Works

U14017 Livsförloppsperspektiv på funktionshinder och människors delaktighet i samhället, Sverige

Mattias Sandström, Outi Hyvönen, Nina Brynefall & Maria Wisselgren
Professor Lotta Vikström med forskargrupp har erhållit medel från Europeiska forskningsrådet (ERC) för det tvärvetenskapliga projektet ”Möjligheter och hinder längs levnadsbanan: Livsförloppsperspektiv på funktionsnedsättningar och människors delaktighet i samhället förr och nu (DISLIFE)”. Som en del i detta projekt ska hälsa och dödlighet bland funktionsnedsatta individer analyseras, vilket bland annat ska ske med hjälp av data från databasen POPLINK, som finns vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen (DDB). POPLINK är en användardatabas som innehåller individdata...

U14005 Determinants of fertility in Northern Sweden 1900 -1970

Carin Hedlund, Lars Göran Carlsson & Mathias Michalski
2014 arbetade utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, med ett datauttag till forskaren Glenn Sandström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Syftet med datauttaget är att möjliggöra analyser av effekter av socioekonomiska skillnader på fertiliteten hos svenska kvinnor och män under perioden 1900-1970 i Sverige. Genom att analysera individdata ges möjlighet att koppla fertilitet till såväl faderns som till moderns socialekonomiska situation. Data hämtas från databasen POPLINK, som är en användardatabas...

U16003 Voluntary association and fertility practices in the Skellefteå region 1880-1950

Outi Hyvönen, Roger Lund, Maria Larsson & Maria Wisselgren
Under våtterminen 2017 har utredare och systemutvecklare vid CEDAR, avdelningen för Demografiska databasen, arbetat med en beställning från Johan Junkka. Uppdraget har syftat till att länka information från medlemsregister från arbetarrörelseföreningar och nykterhetsföreningar i Skellefteå till ett tidigare datauttag från samma region. Genom att länka information från medlemsregister från arbetar- och nykterhetsrörelsen med information som finns i den digitaliserade kyrkoboksdatabasen POPLINK är det möjligt att studera relationen mellan sociala nätverk och fertilitet ur ett longitudinellt...

Registration Year

  • 2017
    3

Resource Types

  • Dataset
    3