330 Works

Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków

Monika Dąbkowska
vol. (2016) 007-014

Prace konserwatorskie, a klasyfikacja zabytków

vol. 2 (2016) 067-078

O początkach klasyfikacji zabytków. O wadach i zaletach polskich systemów wartościowania zabytków

Jakub Lewicki
vol. 2 (2016) 091-108

„Plomba w zabudowie” – element scalający

Piotr Gleń & Bartosz Szostak
vol.16(1) (2017) 081-088

None

Petro Rychkov & Nataliya Lushnikova
vol.16(1) (2017) 109-118

Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta

vol.16(1) (2017) 139-152

Zastosowanie pyłu bazaltowego, jako substytutu piasku w zaprawie i betonie cementowym

Magdalena Dobiszewska
vol.15(4) (2016) 075-085

Wkład rozpuszczalników z farb drogowych do tworzenia się ozonu troposferycznego

Tomasz E. Burghardt, Anton Pashkevich & Lidia Żakowska
vol.15(1) (2016) 007-018

None

Ibrahim Karasin & Ercan Isik
vol.15(1) (2016) 087-094

Jaki system ochrony zabytków? Pytania bez odpowiedzi…

Marcin Gawlicki
vol. (2016) 061-070

Znaczenie samorządów w ochronie zabytków. Propozycje zmian

vol. (2016) 071-076

Meandry organizacyjne służb konserwatorskich w Polsce po 1918 r.

Antoni Oleksicki
vol. (2016) 093-106

Propozycje założeń do systemu służb konserwatorskich – stanowisko wojewódzkich konserwatorów zabytków

Barbara Bielinis-Kopeć
vol. (2016) 007-014

Ratio legis est anima legis a potrzeba istnienia i wzmacniania państwowej służby konserwatorskiej w Polsce

Piotr Dobosz
vol. (2016) 041-050

None

Anna Leniak-Tomczyk &
vol.15(1) (2016) 235-247

Prędkość i jej wpływ na wypadki na drogach z udziałem zwierząt

vol.15(1) (2016) 249-257

Synergia jako kryterium oceny projektów rewitalizacji śródmieść

Adam Derlatka
vol.16(1) (2017) 018-028

Synergia w architekturze kurortu nadmorskiego – studium przypadku Sopot

Krystyna Pokrzywnicka
vol.16(1) (2017) 233-244

Nasze czy obce? Cmentarze Wielkiej Wojny w Małopolsce. Zagrożenia i perspektywy

Agnieszka Patridge
vol.5 (2018) 135-144

Miejsca pamięci mniejszości ukraińskiej na Podkarpaciu a upamiętnianie zbrojnego konfliktu na pograniczu polsko-ukraińskim po II Wojnie Światowej

vol.5 (2018) 155-166

Autentyzm versus udostępnienie. Granice kompromisów w konserwacji byłego obozu Auschwitz-Birkenau

Anna Łopuska
vol.3 (2017) 095-106

Poszukiwanie kryteriów oceny nowoczesnych malowideł ściennych w zabytkowych kościołach w Polsce.

vol.3 (2017) 133-146

Problemy zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO na przykładzie Planu Zarządzania dla Kościołów Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Waldemar J. Affelt
vol.4 (2017) 105-120

Idee i założenia Konwencji o ochronie dziedzictwa kulturalne go i naturalnego i ich realizacja w Polsce z perspektywy Polskigo Komitetu do spraw UNESCO

vol.4 (2017) 121-126

Ochrona zabytkowych ruin - problemy badawcze i projektowe na przykładzie Zamku w Sochaczewie

Maria Brykowska
vol.6 (2018) 011-028

Registration Year

 • 2019
  56
 • 2018
  226
 • 2017
  48

Resource Types

 • Text
  330