330 Works

Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych

Dominika Franczak-Balmas
vol. 16(3) (2017) 125-134

Skały Lubelszczyzny w budownictwie i architekturze regionu – glaukonit

Lucjan Gazda
vol. 16(3) (2017) 143-154

Numerical modelling of hydraulically bonded mixture with rubber admixture due to applied mechanical loadings

Daniel Pietras & Tomasz Sadowski
vol. 16(3) (2017) 095-102

Zagadnienia współczesnej inżynierii wiatrowej i aerodynamiki budowli

Tomasz Lipecki & Paulina Jamińska
vol.15(3) (2016) 029-051

Możliwości wykorzystania substratu jonitowego i archebakterii do wspomagania rozwoju roślin na gruntach jałowych

Mariola Chomczyńska & Vladimir Soldatov
vol.15(3) (2016) 091-098

Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym

Jerzy Szerafin & Anna Halicka
vol.15(2) (2016) 013-018

Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4

, Olga Skoczylas & Krzysztof Nepelski
vol.15(2) (2016) 101-111

Wkład rozpuszczalników z farb drogowych do tworzenia się ozonu troposferycznego

Tomasz E. Burghardt, Anton Pashkevich & Lidia Żakowska
vol.15(1) (2016) 007-018

None

Ibrahim Karasin & Ercan Isik
vol.15(1) (2016) 087-094

None

Anna Leniak-Tomczyk &
vol.15(1) (2016) 235-247

Prędkość i jej wpływ na wypadki na drogach z udziałem zwierząt

vol.15(1) (2016) 249-257

Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego

Bartosz Kawecki & Jerzy Podgórski
vol.15(4) (2016) 195-208

Wyznaczanie korytarzy przewietrzających przy użyciu metody morfometrycznej dla wybranego fragmentu miasta Łodzi

Anna Bochenek & Katarzyna Klemm
vol.15(4) (2016) 139-151

Zastosowanie pyłu bazaltowego, jako substytutu piasku w zaprawie i betonie cementowym

Magdalena Dobiszewska
vol.15(4) (2016) 075-085

Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej

vol.16(4) (2017) 159-168

Koncepcje kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego na rewitalizowanych postindustrialnych terenach miejskich

Beata Majerska-Pałubicka
vol.17(1) (2018) 071-076

Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

Robert Masztalski & Marcin Michalski
vol.17(1) (2018) 101-108

Synergia jako kryterium oceny projektów rewitalizacji śródmieść

Adam Derlatka
vol.16(1) (2017) 018-028

„Plomba w zabudowie” – element scalający

Piotr Gleń & Bartosz Szostak
vol.16(1) (2017) 081-088

None

Petro Rychkov & Nataliya Lushnikova
vol.16(1) (2017) 109-118

Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta

vol.16(1) (2017) 139-152

Synergia w architekturze kurortu nadmorskiego – studium przypadku Sopot

Krystyna Pokrzywnicka
vol.16(1) (2017) 233-244

Propozycje założeń do systemu służb konserwatorskich – stanowisko wojewódzkich konserwatorów zabytków

Barbara Bielinis-Kopeć
vol. (2016) 007-014

Ratio legis est anima legis a potrzeba istnienia i wzmacniania państwowej służby konserwatorskiej w Polsce

Piotr Dobosz
vol. (2016) 041-050

Jaki system ochrony zabytków? Pytania bez odpowiedzi…

Marcin Gawlicki
vol. (2016) 061-070

Registration Year

 • 2019
  56
 • 2018
  226
 • 2017
  48

Resource Types

 • Text
  330