330 Works

O synergii planu w urbanistyce

Zbigniew Zuziak
vol.16(1) (2017) 183-198

None

Yuliia Frolova
vol.16(1) (2017) 029-036

Budownictwo i Architektura

Wydział Budownictwa I Architektury
vol. 16(1) (2017)

Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie

Karol Krupa & Maciej Trochonowicz
vol.15(4) (2016) 173-181

Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym

Jerzy Szerafin & Anna Halicka
vol.15(2) (2016) 013-018

Bieruńskie „Genius loci” – szczególny przypadek miejsca węzłowego miasta

Grażyna Lasek
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 005-014

Poznańska Śródka – granice fizyczne i mentalne w mieście

Teresa Bardzińska-Bonenberg
vol. 16(1) 2017

Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka

Michał Pieńko, Aleksander Robak & Ewa Błazik-Borowa
vol.15(2) (2016) 005-012

Ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne aspekty konstrukcji gruntowo-powłokowych na przykładzie przebudowy mostu drogowego w Żórawinie

Grzegorz Antoniszyn
vol.15(1) (2016) 149-156

Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych

Artur Juszczyk & Adam Wysokowski
vol.15(1) (2016) 105-114

Korytarze rekreacji pieszej i rowerowej jako środek kształtowania nowych przestrzeni publicznych Rzeszowa

Maciej Piekarski & Aleksandra Prokopska
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 015-027

Węzły miejskości a modele przestrzenne struktur miejskich. Z notatek nt. synergii w urbanistycznych konstrukcjach śródmieść

Zbigniew Zuziak
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 107-129

Przemiany przestrzeni w otoczeniu arterii komunikacyjnej na przykładzie ciągu ulicy Mogilskiej w Krakowie

Tomasz Bajwoluk
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 057-066

Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite

Anna Alberska & Przemysław Brzyski
vol.16(2) (2017) 141-151

Socjalne właściwości użytkowe budynków mieszkalnych w świetle badań ankietowych

Zygmunt Orłowski & Aleksandra Radziejowska
vol.15(2) (2016) 073-078

Działania organów administracji publicznej w odniesieniu do obiektów budowlanych podczas ich użytkowania

Robert Lenarcik
vol.15(2) (2016) 057-063

Modelowanie fizykalne pożaru z wykorzystaniem liczby Froude’a

Mateusz Zimny

Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej

Michał Golański
vol.16(4) (2017) 159-168

Modyfikacja składu granulometrycznego i właściwości geotechnicznych gruntu niespoistego za pomocą dodatku pyłu

Agnieszka Lal
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 047-055

Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych

Krzysztof Śledziewski
vol.15(1) (2016) 281-292

Muzealizacja przestrzeni publicznej jako forma obecności dziedzictwa kulturowego we współczesnym społeczeństwie

Andrzej Kadłuczka
vol.17(1) (2018) 029-040

Theoretical and practical methodology for recognizing the road surface structure

Stefan Firlej & Marcin Dębiński
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 035-045

Procesy transformacji współczesnych miast na wybranych przykładach miast

Dorota Jopek
Budownictwo i Architektura, vol.17(2) (2018) pp. 183-192

Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część I – Podstawy i zagadnienia ustalone

Andrzej Flaga
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 121-140

Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych

Maciej Trochonowicz, Bartosz Szostak & Daniel Lisiecki
vol.15(4) (2016) 163-171

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  56

Resource Types

 • Text
  330