330 Works

Prawno-autorska ochrona dziedzictwa kulturowego XX wieku

Wojciech Kowalski
vol.3 (2017) 029-044

Problematyka konserwatorska i założenia ochrony obiektów dawnego KL Auschwitz–Birkenau

Jolanta Banaś-Maciaszczyk & Rafał Pióro
vol.3 (2017) 019-028

Ochrona dóbr kultury współczesnej w dokumentach planistycznych Łodzi – definiowanie zasobu oraz zasad ochrony

Maria Dankowska
vol.3 (2017) 007-018

Czy zabytki techniki i inżynierii to w Polsce wciąż dziedzictwo „drugiej kategorii”? Rys historyczny oraz aktualne problemy

Bartosz M. Walczak
vol. 2 (2016) 133-144

Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków

Bogusław Szmygin
vol. 2 (2016) 121-132

Zestawienie elementów zabytkowych jako narzędzie waloryzacji zabytku w procesie klasyfikacji i kategoryzacji

Piotr M. Stępień
vol. 2 (2016) 117-120

PONTISEUM – ZBIÓR EKSPONATÓW HISTORYCZNYCH, BĘDĄCYCH POZA KLASYFIKACJĄ ZABYTKÓW

Barbara Rymsza & Anna Mistewicz
vol. 2 (2016) 109-116

O początkach klasyfikacji zabytków. O wadach i zaletach polskich systemów wartościowania zabytków

Jakub Lewicki
vol. 2 (2016) 091-108

Kwalifikacja wartości zabytku w świetle prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Wojciech Kowalski
vol. (2016) 079-090

Prace konserwatorskie, a klasyfikacja zabytków

Małgorzata Korpała
vol. 2 (2016) 067-078

Ocena wartości – niezbędny etap ochrony zabytków archeologicznych

Marek Konopka
vol. 2 (2016) 057-066

KRAJOBRAZ KULTUROWY JAKO KATEGORIA ZABYTKÓW I JEGO SPECYFIKA

Lidia Klupsz
vol. 2 (2016) 041-056

Wartość zabytkowa mierzona w metrach. Ochrona zabytków w kontekście Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Prawa budowlanego

Helena Jadwiszczok-Molencka
vol. 2 (2016) 027-040

Czy Wawel można nadbudować? Refleksje na temat klasyfikacji zabytków

Jacek Dąbrowski & Dariusz Jankowski
vol. 2 (2016) 015-026

Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków

Monika Dąbkowska
vol. (2016) 007-014

Tezy Konserwatorskie 2015 – propozycja reformy służb ochrony zabytków

Aleksander Broda, Marek Konopka, Halina Landecka, Katarzyna Zalasińska & Tadeusz Zielniewicz
vol. (2016) 135-140

Rola „Karty ewidencji obiektu nieruchomego” w systemie ochrony konserwatorskiej dziedzictwa architektonicznego 2 połowy XX wieku

Małgorzata Włodarczyk
vol. (2016) 129-134

Uwarunkowania i założenia systemu służb ochrony zabytków w Polsce

Bogusław Szmygin
vol. (2016) 121-128

Wawel w polskim systemie służb konserwatorskich

Piotr M. Stępień
vol. (2016) 117-120

Programy ochrony i opieki nad zabytkami – niedoceniony element polskiego systemu ochrony zabytków

Andrzej Siwek
vol. (2016) 107-116

Meandry organizacyjne służb konserwatorskich w Polsce po 1918 r.

Antoni Oleksicki
vol. (2016) 093-106

Razem czy osobno, czyli o potrzebie zintegrowanej ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w działalności urzędów konserwatorskich

Jakub Lewicki
vol. (2016) 085-092

Urząd Konserwatorski a zabytek, czyli o wpływie urzędu na przygotowanie i realizację prac konserwatorskich

Małgorzata Korpała
vol. (2016) 077-084

Znaczenie samorządów w ochronie zabytków. Propozycje zmian

Małgorzata Gwiazdowska
vol. (2016) 071-076

Jaki system ochrony zabytków? Pytania bez odpowiedzi…

Marcin Gawlicki
vol. (2016) 061-070

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  56

Resource Types

 • Text
  330