330 Works

System służb ochrony zabytków w Polsce a społeczna partycypacja w ochronie zabytków

Stefan Fuglewicz
vol. (2016) 051-060

Ratio legis est anima legis a potrzeba istnienia i wzmacniania państwowej służby konserwatorskiej w Polsce

Piotr Dobosz
vol. (2016) 041-050

Służby ochrony zabytków w Polsce – usytuowanie prawne od 1918 r. do dziś, persp ektywa zmian od 2017 r.

Jacek Dąbrowski
vol. (2016) 031-040

Działania Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce w zakr esie ochrony zabytków

Zbigniew Czernik
vol. (2016) 015-030

Propozycje założeń do systemu służb konserwatorskich – stanowisko wojewódzkich konserwatorów zabytków

Barbara Bielinis-Kopeć
vol. (2016) 007-014

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  56

Resource Types

 • Text
  330