330 Works

Rola posiadacza samoistnego w wybranych postępowaniach administracyjnych oraz procesach geodezyjno-prawnych

Agnieszka Pęska-Siwik & Piotr Benduch
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 171-180

Degradacja budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia – wybrane problemy

Jerzy Hoła
vol.17(1) (2018) 133-148

Karta Ochrony Historycznych Ruin - teoria a praktyka. Przykłady z Małopolski

Jan Janczykowski
vol.6 (2018) 087-096

Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych

Dominika Franczak-Balmas
vol.15(4) (2016) 053-061

Zaadaptowana przestrzeń publiczna – innowacyjne miejsce rozrywki i integracji

Monika Magdziak
Budownictwo i Architektura, vol.17(2) (2018) pp. 133-142

None

Anna Leniak-Tomczyk & Grażyna Łagoda
vol.15(1) (2016) 235-247

Transformacja dzielnic staromiejskich w Polsce i Niemczech po 1989/1990 roku

Piotr Fiuk
vol.16(1) (2017) 099-108

Examples of modernization of historical housing estates in the outskirts of Wrocław – opportunities and threats

Alena Kononowicz
vol.17(1) (2018) 077-083

Model matematyczny bilansu energetycznego okien w budynkach mieszkalnych

Joanna Borowska & Walery Jezierski
vol.16(2) (2017) 153-160

Problemy rewitalizacji małych miast na przykładzie Międzyrzecza

Wanda Kononowicz & Ilona Pisera
vol.17(1) (2018) 013-020

Wpływ miejsc kultu na kształtowanie i integrację przestrzeni publicznych w mieście

Joanna Gil-Mastalerczyk
vol.16(2) (2017) 031-038

Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego

Marek Grabias, Anna Halicka, Małgorzata Snela & Jerzy Szerafin
vol.15(3) (2016) 021-028

Wykorzystanie obiektu zabytkowego o charakterze użyteczności publicznej na współczesną funkcję użytkową

Mieczysław Brzozowski & Katarzyna Święcicka-Brzozowska
vol. 16(1) (2017) 37-58

Miejsce pamięci a przestrzenie pamięci

Marek Barański
vol.5 (2018) 033-046

Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków – studium przypadku

Krystyna Urbańska & Paweł Urbański
vol.17(1) (2018) 177-188

Wartość architektury w miejscu węzłowym miasta. Pałac w Radzyniu Podlaskim jako zabytek integrujący

Jan Wrana
Budownictwo i Architektura, vol.17(2) (2018) pp. 039-050

Z parteru miasta

Wacław Seruga
vol.16(1) (2017) 119-138

Nieoczywista rola ruin poprzemysłowych w krajobrazie kulturowym Polski

Jacek Dąbrowski & Bartosz M. Walczak
vol.6 (2018) 043-052

Rewitalizacja zabytkowych budynków mieszkalnych w centrach małych ośrodków miejskich Ukrainy Zachodniej

Мaksym Yasinskyy
vol.15(2) (2016) 087-100

Metody inwentaryzacji obiektów znajdujących się w stanie ruiny

Katarzyna Drobek, Bartosz Szostak & Wojciech Królikowski
vol.6 (2018) 073-086

Artefakty w miejscach pamięci - kwestia restytucji eksponatów muzealnych

Anna Mazur
vol.5 (2018) 125-134

Pamięć miejsca. Rola i znaczenie materialnego komponentu w 'stawaniu się' miejsc pamięci

Grzegorz Rytel
vol.5 (2018) 145-154

Degradation processes and the methods of securing wall crests

Maciej Trochonowicz & Bogusław Szmygin
vol.16(4) (2017) 209-223

In pursuit of the heritage and place synergy: the environmental impact of Panemunė Castle as a heritage property and entirety of values. A study

Vaida Ščiglienė, Vaida Almonaitytė-Navickienė, Kristina Daubarytė, Ieva Kuizinienė & Angelė Čepėnaitė
vol.16(4) (2017) 059-092

Awaria budynku zabytkowego w wyniku realizacji prac budowlanych w sąsiedztwie

Tomasz Błaszczyński
vol.15(2) (2016) 079-086

Registration Year

 • 2017
  48
 • 2018
  226
 • 2019
  56

Resource Types

 • Text
  330