48 Works

Z parteru miasta

Wacław Seruga
vol. 16(1) 2017

Synergia w architekturze kurortu nadmorskiego – studium przypadku Sopot

Krystyna Pokrzywnicka
vol. 16(1) 2017

Wpływ miejsc kultu na kształtowanie i integrację przestrzeni publicznych w mieście

Joanna Gil-Mastalerczyk
vol. 16(2) (2017) 031-038

Numerical modelling of hydraulically bonded mixture with rubber admixture due to applied mechanical loadings

Daniel Pietras & Tomasz Sadowski
vol. 16(3) (2017) 095-102

Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych

Dominika Franczak-Balmas
vol. 16(3) (2017) 125-134

Skały Lubelszczyzny w budownictwie i architekturze regionu – glaukonit

Lucjan Gazda
vol. 16(3) (2017) 143-154

„Plomba w zabudowie” – element scalający

Piotr Gleń & Bartosz Szostak
vol. 16(1) 2017

Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta

Małgorzata Bartnicka
vol. 16(1) 2017

Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie

Wojciech Kocki & Bartłomiej Kwiatkowski
vol. 16(1) 2017

Miasto jako organizm przyjazny człowiekowi

Aleksandra Prokopska & Anna Martyka
vol. 16(1) 2017

Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego

Jerzy Kukiełka
vol. 16(3) (2017) 053-063

Wpływ stanu zachowania materiału konstrukcyjnego na nośność zabytkowych drewnianych słupów, w żuławskich domach podcieniowych, z XVIII i XIX wieku

Tomasz Zybała
vol. 16(1) (2017) 077-094

Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej

, Agnieszka Lal & Krzysztof Nepelski
vol. 16(3) (2017) 135-142

Synergia w nieidealnym mieście \"idealnym\" – próby integrowania Zamościa

Jan Wrana
vol. 16(1) (2017) 5-18

Synergia jako kryterium oceny projektów rewitalizacji śródmieść

Adam Derlatka
vol. 16(1) (2017) 19-28

Recovering visual contacts in the historic cityscape

Yuliia Frolova
vol. 16(1) (2017) 29-36

Porównanie zasad projektowania żelbetowych kominów przemysłowych

Marta Słowik & Amanda Akram
vol. 16(2) (2017) 131-140

Właściwości zapraw cementowych modyfikowanych wybranymi popiołami

Monika Łukawska Monika Bała, Monika Łukawska & Wojciech Piasta
vol. 16(2) (2017) 141-152

Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite

Anna Alberska & Przemysław Brzyski
vol. 16(2) (2017) 153-160

Model matematyczny bilansu energetycznego okien w budynkach mieszkalnych

Walery Jezierski Joanna Borowska & Walery Jezierski
vol. 16(2) (2017) 005-030

Synergetyka a planowanie urbanistyczne i projektowanie architektoniczne

Krzysztof Lenartowicz
vol. 16(1) 2017

Synergia w ekonomii, jako czynnik miastotwórczy w Chinach

Dariusz Gaweł
vol. 16(1) 2017

Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy

Izabela Sykta
vol. 16(2) (2017) 005-030

Idea smart city a przeciwdziałanie degradacji miast

Natalia Gorgol
vol. 16(2) (2017) 053-064

Budżet obywatelski w Katowicach i jego konsekwencje w przestrzennym zagospodarowaniu miasta

Karolina Studencka
vol. 16(2) (2017) 081-088

Registration Year

  • 2017
    48

Resource Types

  • Text
    48