226 Works

Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie

Karol Krupa & Maciej Trochonowicz
vol.15(4) (2016) 173-181

Automatyka pożarowa budynku w cyklu jego życia – metody weryfikacji działania, problemy z rozbudową systemów

Wojciech Węgrzyński, Piotr Antosiewicz & Grzegorz Krajewski
vol.15(2) (2016) 037-042

Skrzyżowania z wyspą centralną – przepustowość, warunki ruchu oraz wpływ na klimat akustyczny

Marek Motylewicz
vol.15(1) (2016) 223-234

Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach

Sławomir Biruk & Piotr Jaśkowski
vol.15(4) (2016) 033-040

Modernistyczne Osiedla Lubelskie będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania mieszkańców – aspekt synergii

Katarzyna Czapla & Jan Wrana
vol.15(2) (2016) 043-050

Światło w architekturze i urbanistyce – niedoceniane spoiwo miasta

Małgorzata Bartnicka
vol.16(1) (2017) 139-152

Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców

Olga Skoczylas
vol.15(1) (2016) 143-148

Kożuchów – historyczne miasto z przyszłością

Wojciech Eckert
Budownictwo i Architektura, vol.17(2) (2018) pp. 065-080

Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku

Jarosław Bęc & Michał Jukowski
vol.15(1) (2016) 177-189

Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych

Jacek Szulej & Paweł Ogrodnik
vol.15(1) (2016) 095-103

Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

Robert Masztalski & Marcin Michalski
vol.17(1) (2018) 101-108

Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego

Zbigniew Tabor & Janusz Bohatkiewicz
vol.15(1) (2016) 259-268

Otoczenie prawne przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich a postępowanie administracji publicznej

Tadeusz Biliński & Emilia Kucharczyk
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 131-139

Wyznaczanie korytarzy przewietrzających przy użyciu metody morfometrycznej dla wybranego fragmentu miasta Łodzi

Anna Bochenek & Katarzyna Klemm
vol.15(4) (2016) 139-151

Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa

Wojciech Eckert
vol.17(1) (2018) 125-131

Interpretacja niezgodności spawalniczych w złączu T-joint z podkładką podczas badań ultradźwiękowych

Marcin Górecki & Michał Jordan
vol.15(4) (2016) 127-137

Wkład rozpuszczalników z farb drogowych do tworzenia się ozonu troposferycznego

Tomasz E. Burghardt, Anton Pashkevich & Lidia Żakowska
vol.15(1) (2016) 007-018

O synergii planu w urbanistyce

Zbigniew Zuziak
vol.16(1) (2017) 183-198

None

Yuliia Frolova
vol.16(1) (2017) 029-036

Detale projektowe jako jedna z przyczyn wad pierwotnych żelbetowych stropów w garażu wielostanowiskowym

Jerzy Szerafin & Anna Halicka
vol.15(2) (2016) 013-018

Bieruńskie „Genius loci” – szczególny przypadek miejsca węzłowego miasta

Grażyna Lasek
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 005-014

Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka

Michał Pieńko, Aleksander Robak & Ewa Błazik-Borowa
vol.15(2) (2016) 005-012

Ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne aspekty konstrukcji gruntowo-powłokowych na przykładzie przebudowy mostu drogowego w Żórawinie

Grzegorz Antoniszyn
vol.15(1) (2016) 149-156

Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych

Artur Juszczyk & Adam Wysokowski
vol.15(1) (2016) 105-114

Korytarze rekreacji pieszej i rowerowej jako środek kształtowania nowych przestrzeni publicznych Rzeszowa

Maciej Piekarski & Aleksandra Prokopska
Budownictwo i Architektura, vol.17(3) (2018) pp. 015-027

Registration Year

  • 2018
    226

Resource Types

  • Text
    226