56 Works

Polskie miejsca pamięci - zmiany interpretacji i problemy ochrony w XXI wieku

Jakub Lewicki
vol.5 (2018) 103-114

Influence of air humidity and temperature on thermal conductivity of wood-based materials

Maciej Trochonowicz & Monika Galas
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 077-086

PODWYŻSZANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH: STUDIUM PRZYPADKU OSIEDLA NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Anna Ostańska
Budownictwo i Architektura, vol.18(1) (2019) pp. 023-032

Stocktaking methods of facilities in a state of ruin

Katarzyna Drobek, Bartosz Szostak & Wojciech Królikowski
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 005-015

Modelowanie fizykalne pożaru z wykorzystaniem liczby Froude’a

Mateusz Zimny

Modyfikacja składu granulometrycznego i właściwości geotechnicznych gruntu niespoistego za pomocą dodatku pyłu

Agnieszka Lal
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 047-055

Theoretical and practical methodology for recognizing the road surface structure

Stefan Firlej & Marcin Dębiński
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 035-045

Stosunki sił i momentów sił jako kryteria podobieństwa dynamicznego różnych zjawisk występujących w inżynierii wiatrowej, inżynierii śniegowej i dynamice płynów. Część I – Podstawy i zagadnienia ustalone

Andrzej Flaga
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 121-140

Karta Ochrony Historycznych Ruin - teoria a praktyka. Przykłady z Małopolski

Jan Janczykowski
vol.6 (2018) 087-096

Miejsce pamięci a przestrzenie pamięci

Marek Barański
vol.5 (2018) 033-046

Nieoczywista rola ruin poprzemysłowych w krajobrazie kulturowym Polski

Jacek Dąbrowski & Bartosz M. Walczak
vol.6 (2018) 043-052

Metody inwentaryzacji obiektów znajdujących się w stanie ruiny

Katarzyna Drobek, Bartosz Szostak & Wojciech Królikowski
vol.6 (2018) 073-086

Artefakty w miejscach pamięci - kwestia restytucji eksponatów muzealnych

Anna Mazur
vol.5 (2018) 125-134

Pamięć miejsca. Rola i znaczenie materialnego komponentu w 'stawaniu się' miejsc pamięci

Grzegorz Rytel
vol.5 (2018) 145-154

Współczesne zagospodarowanie ruin w obszarze historycznego układu urbanistycznego Gdańska

Agnieszka Kowalska
vol.6 (2018) 097-104

Badanie wpływu dodatku granulatu gumowego na odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody i mrozu

Damian Wiśniewski, Milena Selke, Anna Smolińska & Mieczysław Słowik
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 171-179

Miejsce pamięci - pamięć miejsca. Definiowanie i zasady ochrony w dokumentach planistycznych Łodzi

Maria Dankowska
vol.5 (2018) 047-062

Tablica pamięci senatorów II RP

Jarosław Zawadzki
vol.5 (2018) 187-190

Wybrane problemy realizacji procesu inwestycyjnego w obiektach zabytkowych na przykładzie Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Antoni Sobczak
vol.6 (2018) 177-190

Atrakcyjność trwałej ruiny. Współczesne funkcjonowanie historycznych ruin zamków w Małopolsce

Paweł Dettloff
vol.6 (2018) 053-072

Zamek w Siewierzu. Założenia konserwatorskie i rewaloryzacja zabytkowej ruiny

Artur Rok
vol.6 (2018) 153-162

Hammershus - dobre praktyki i zarządzanie trwałą ruiną

Andrzej Siwek & Magdalena Trafas-Wołoszyn
vol.6 (2018) 163-176

Miejsca piesze w przestrzeni miasta

Wacław Seruga
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 193-206

Cement Concrete Mixture Performance Characterization

Maxwell Chisala
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 103-120

Zhovkva (Żółkiew) in Western Ukraine – an example of urban complex of the Renaissance “ideal town”

Mykola Bevz
Budownictwo i Architektura, vol.17(4) (2018) pp. 087-102

Registration Year

  • 2019
    56

Resource Types

  • Text
    56