Dynamika roślinności rezerwatów Doliska i Zimna Woda (Nadleśnictwo Rogów) na przestrzeni 50 lat

Natalia Ratajczyk, Agnieszka Wolańska-Kamińska & Izabela Zając
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.