Siyaseti, Ekonomisi, Güvenliği, Dış Politikaları ve Stratejik İlişkileriyle: Yeni Rusya

Muhsin Kar, Ferit Temur, Ertan Beşe, Aytekin Geleri, Birol Akgün, Nüzhet Kandemir, Erkin Ekrem, Anar Somuncuoğlu, Mehmet Fatih Oztarsu, Murat Çemrek & Onur Öztürk
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.